Delirium er en forbigående tilstand, hvor en person kan virke fuldstændig forandret.

Man har eller er i delirium.

Delirium er ikke et udtryk for demens, men personer med demens får lettere delirium end andre.


Symptomer

Ændret opførsel i løbet af dagen

Koncentrationsbesvær

Problemer med at huske, hvad der lige er sket

Skiftende uro i løbet af døgnet - ofte uro om natten

Manglende sammenhæng mellem tale og handling

Man ser/hører noget, som andre ikke kan se/hører

Manglende initiativ eller rastløshed

Angst, vrede og tristhed

Problemer med at træffe beslutninger

Mistillid og utryghed ved andre mennesker


Årsag

Delirium er en reaktion på forskellige fysiske ændringer i kroppen


Om behandlingen

Medicinsk behandling af infektioner og andre udløsende årsager

Begræns unødige indtryk og forstyrrelser

Tilbyde mad og drikke ofte

Begræns forstyrrelse af søvnen så meget som muligt

Tal med personalet om tanker og følelser

En persons nærvær kan skabe tryghed og sikkerhed

Hjemlige omgivelser gavner tilstanden, hvis sygdommen tillader det

Samarbejde med mennesker, der kender personen godt, er meget gavnligt for et godt forløb

Stil gerne spørgsmål om situationen og/eller kom med forslag til handlinger, der kan lindre


Gode råd

Vær som du/I plejer at være

Undgå diskussion med og foran personen, som er i delirium

Fortæl om tid og sted

Fortæl hvem der er i rummet - og gentag det gerne

Skab en rolig og kendt atmosfære

Vær højst 1 til 2 personer omkring personen ad gangen

Vær opmærksom på at personen kan have erindringer om tilstanden efterfølgende


Mere information

Find mere information om delirium hos Videncenter for Demens


Kontakt

Klinik for Ældresygdomme

Sengeafsnit 1 - Ældresygdomme

Sengeafsnit 2 - Ældresygdomme

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.