Er du kommet til skade

Akuthjælp: Sådan gør du

Døgnafsnit

Du kan være til observation i døgnafsnittet indtil du enten er færdigbehandlet eller bliver overflyttet til viderebehandling i Aarhus.

Pleje efter endt behandling

Har du fortsat brug for pleje og genoptræning efter endt behandling, kan du af kommunens visitator visiteres til en kommunal kortidsplads i døgnafsnittet.

Her skal du selv medbringe medicin og betale for kosten.

Spørg sygeplejersken, hvis du er i tvivl.