Dette beslutningsstøtteredskab er udarbejdet til dig, der har nyresvigt og står for at skulle vælge fremtidig dialyseform. Formålet med redskabet er, at du, dine pårørende og de sundhedsprofessionelle i fællesskab træffer beslutning om, hvilken dialyseform, der passer bedst ind i din hverdag.  

Snak derfor først med de sundhedsprofessionelle, som kender dig bedst i forhold til din nyresygdom, og bed dem vurdere, om der er behov for, at du i nær fremtid tager stilling til din fremtidige dialyseform. Læs derefter dette beslutningsstøtteredskab igennem og drøft efterfølgende din beslutning med de sundhedsprofessionelle.

I redskabet bliver der måske anvendt nogle ord, du ikke kender. I afsnittet ordliste finder du forklaring på nogle af disse ord.


Sådan bruger du redskabet


Trin 1 - om valget

Formålet med dette trin er at skabe forståelse for, hvorfor der skal træffes et valg, og hvad dette valg består i, men også at afklare hvilken hjælp du har brug for til at kunne træffe et valg.


Trin 2 - om mulighederne

Formålet med andet trin er at give indsigt i, hvilke muligheder, der er for dialyse, når nyrerne svigter, og hvilke fordele og ulemper hver enkel dialyseform har.

Hvilke fordele og ulemper har hver enkel dialyseform?

 

Nedenfor finder du en oversigt over de hyppigste spørgsmål, som andre patienter, der har skullet træffe valg om dialyseform, har stillet. Svarene på spørgsmålene er afhængige af, hvilken dialyseform du vælger. Hvis du har andre spørgsmål, end dem som oversigten giver svar på, er du velkommen til at stille dem. Du er også velkommen til at stille uddybende spørgsmål til de svar, der er givet.

Vær opmærksom på, at P-dialyse med hjælp som udgangspunkt ikke har sin egen kolonne, da det stort set svarer til P-dialyse uden hjælp. De svar, der særligt gælder for P-dialyse med hjælp, vil være beskrevet specifikt.

Hvad siger andre patienter?

  

Se videoer med patienter, der fortæller:


Trin 3 - om beslutningen

Formålet med tredje samtale er, at du og dine pårørende får truffet en beslutning om fremtidig dialyseform i fællesskab med sygeplejersken.

Du bedes forberede dig til samtalen sammen med dine pårørende ved hjælp af beslutningsstøtteværkstøjet.

Beslutningsstøtteværktøjet kan fås som:

Beslutningen om dialysevalg er betydningsfuldt for dit liv, både hvad angår fysiske, psykiske og sociale forhold. Vær opmærksom på, at beslutninger vedrørende dialysevalg kan gøres om. Beslutningen kan gøres om inden du begynder i dialyse, men også når du er begyndt i dialyse. Hvis den valgte dialyseform ikke svarer til dine forventninger, så tag en snak om det med din kontaktsygeplejerske eller kontaktlæge.

Måske skal du starte dialyse om en måned, måske om et år. Hvis det trækker ud, så overvej minimum hvert halve år, om den beslutning, du har truffet, stadig passer til dig og drøft den med dine pårørende, din kontaktlæge og kontaktsygeplejerske. Når tidspunktet kommer, så hold fast i den beslutning, du nøje har valgt.

Bjarne Brøchner, der er patient, siger om det at skulle træffe beslutning om dialyseform:

"Det er og bliver noget bøvl, og jeg vil helst
være fri for dialyse, men når det nu ikke kan
være anderledes, så vil jeg gerne have nogle
valgmuligheder, så jeg kan finde den metode,
jeg befinder mig bedst med. Jeg har fået så
meget viden om det her, så jeg er klar. Det er
helt min egen beslutning, og jeg er overbevist
om at det er den rigtige." 


Yderligere information


Ordliste

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.