Vi behandler dig som har kræft med stråler. Her kan du læse om dit forløb og finde praktiske informationer.

Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi behandler dig, hvis du har kræft, som kræver strålebehandling.

Eksempler på kræftsygdomme, vi behandler:

 • Brystkræft
 • Prostatakræft
 • Hudkræft
 • Endetarmskræft
 • Kræft i hjernen

Vi er en del af en kræftmedicinsk afdeling. Det betyder, at vi behandler sygdomme med medicin og stråler.

Læs mere om strålebehandling

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskellige faggrupper.

Du kan f.eks. møde:

 • Sygeplejersker
 • Radiografer
 • Serviceassistenter
 • Sekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

På Kræftafdelingen har vi udarbejdet information og vejledning til dig, der har kræft. Her finder du patientvejledninger om bl.a. kræftbehandling, smerter, bivirkninger, støtte, kost og træning. 

Se oversigt over vores patientvejledninger

Dit besøg

To patienter taler sammen i venteområde.

Før du kommer

Du får enten udleveret dine tider til strålebehandling og forberedelse, når du er til samtale i den klinik, du er tilknyttet, eller også bliver informationen sendt til dig.

Du bliver informeret om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til strålebehandlingen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information, som du har modtaget.

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen ved Indgang C3 i stueplan (Plan 2), når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

På ankomststanderen kan du se, hvilket venteområde, du skal gå til. Det afhænger af, hvad du skal under dit besøg.

Vi henter dig i venteområdet, når det er din tur.

Der er mulighed for at få et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser.

Vores reception finder du i Bygning D03 på Plan 1. Du kan henvende dig i receptionen, hvis du ikke kan finde det venteområde, du skal gå til, eller hvis du har spørgsmål til din ventetid. 

Dine strålebehandlinger

Før behandlingerne

Du er i forvejen tilknyttet Kræftafdelingens Klinik A, Klinik B, Klinik C eller Klinik D. Under dit behandlingsforløb kommer du hos os for at modtage strålebehandling.

Umiddelbart før din første strålebehandling kommer du til en samtale med en sygeplejerske i den klinik, du er tilknyttet. Du bliver informeret om behandlingsforløbet og forberedelser der til, samt mulige bivirkninger og hvad du kan gøre ved dem.

De fleste får også lavet en scanning, før de starter i strålebehandling. Hvilken scanning du skal have lavet, og hvordan den foregår står i den information, du har fået tilsendt.

Vi anbefaler, at du tager en pårørende med til samtalen. Til samtalen får du udleveret tider til strålebehandling for den første uge. 

Patient og pårørende har en samtale med sundhedsfagligt personale.

Under behandlingerne

Under strålebehandlingerne er det vigtigt, at du ligger stille. Fortæl personalet, hvis du har smerter, som gør det svært at ligge stille.

Vi sikrer os, at du ligger ens fra behandling til behandling, så du hver gang får strålebehandlingen korrekt. 

Du er alene i behandlingsrummet, men personalet holder godt øje med dig via kamera. Personalet kan både se, høre og tale med dig via kamera og højtaler under behandlingerne. Du har mulighed for at lytte til musik under behandlingen.

Hvor mange strålebehandlinger du skal have, hvor lang tid de tager, og hvad der mere præcist skal ske afhænger af din sygdom. Det står i den vejledning, du får udleveret eller tilsendt.

Læs mere om strålebehandling

Mellem behandlingerne

Undgå rygning

Strålebehandling virker bedst, når kroppens celler får rigeligt med ilt. Rygning nedsætter kroppens iltoptagelse, og kan dermed nedsætte effekten af strålebehandlingen. Derfor opfordrer vi til, at du ikke ryger.

Undgå antioxidanter

En del kosttilskud indeholder antioxidanter. Da vi ikke ved, om større mængder antioxidanter kan have en negativ virkning på effekten af strålebehandlingen, bør du undgå større mængder, mens du får strålebehandling.

Beskyt huden mod sollys

Sollys kan give huden misfarvninger, der hvor du har fået strålebehandling. Derfor skal du beskytte din hud mod sollys - både under behandlingen og i det første år efter. Undgå direkte solbadning og brug solcreme med høj faktor, når huden er helet.

Læs mere om hudpleje under og efter strålebehandling

Undersøgelser i andre afdelinger

Vi samarbejder tæt med de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • EKG (måling af hjertets aktivitet)
 • Røntgenbilleder

Læs om undersøgelser, der foregår i andre afdelinger

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Stråleklinik Aarhus, så længe du modtager strålebehandlinger.

Lægen i den Klinik (A, B, C, eller D), som du er tilknyttet, informerer dig om dit videre forløb.

Har du spørgsmål til dit videre forløb, er du velkommen til at kontakte den klinik, som du er tilknyttet.

Recepter og medicin

Receptfornyelse

Recept på fast medicin skal du forny hos egen læge. Medicinen henter og betaler du på et almindeligt apotek.

Bestil medicin hos din læge med medicinkortet på sundhed.dk

Udlevering af medicin uden betaling (vederlagsfri medicin)

Hvis du får medicin uden betaling, skal du igennem 2 trin for at få din medicin udleveret:

 1. Bestil udlevering af medicin til boks ved Regionsapoteket Midtjylland 
 2. Hent medicinen, når du får besked om, at den er klar til afhentning

Hvis du under bestillingen får at vide, at du mangler en gyldig recept, skal du ringe til os og forny recepten først. 

Bestil altid recepter og udlevering af medicin i så god tid som muligt, før du skal bruge din medicin.

Vi anbefaler:

 • Bestil vederlagsfri medicin senest 4 uger, før du løber tør
 • Vælg tidligst en udleveringsdato 5 hverdage efter en receptfornyelse
 • Hent medicinen senest 4 dage efter det udleveringstidspunkt, du har valgt

Læs mere om bestilling og udlevering af medicin uden betaling

Kørsel

Du skal selv sørge for at komme til og fra hospitalet. Langt de fleste patienter arrangerer selv deres tur i bil eller med offentlig transport.

Hvis du opfylder en række betingelser, kan du i nogle tilfælde blive kørt gratis til undersøgelse og behandling på hospitalet.

Læs mere om kørsel til og fra hospitalet

Til pårørende

Pårørende giver lægen hånden og smiler.

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at tage med til samtalen inden den første strålebehandling, hvis du og den der er i behandling ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra

Det er vigtigt for os, at du føler dig velkommen og tryg.

Du er altid velkommen til at henvende dig til personalet med spørgsmål, undren og bekymringer.

Netværk og støtte

Hospitalstilbud

Der kan være flere udfordringer ved at have kræft eller være pårørende til en, som har kræft.

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Kræftafdelingen har også udarbejdet tre korte gåruter til gavn for patienter og pårørende.

Få et kort med ruterne i receptionen ved Indgang C eller download det

Vi har også en række særlige tilbud til kræftsyge unge mellem 18 og 29 år.

Læs om vores særlige tilbud til unge mellem 18 og 29 år

Vejledning og gode råd

I Kræftafdelingen har vi samlet vigtig information, gode råd og vejledning til dig som har kræft eller er pårørende.

Gode råd og vejledning til dig som har kræft

Gode råd og vejledning til dig som er pårørende

Information andre steder

Du kan få råd og vejledning om at være patient og pårørende i forskellige foreninger og netværk:

Du kan også søge råd og vejledning hos din praktiserende læge.

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Henvend dig hos din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Stråleklinik Aarhus

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 39

Indgang C3, Plan 2

8200 Aarhus N

Kort

Stråleklinik Aarhus ligger ved Indgang C3.

Oversigtskort over klinikkens placering