Voksne i intensiv behandling

Voksne, der har brug for intensiv pleje og behandling i kortere eller længere tid, indlægges i et intensivt afsnit. Vi observerer, plejer og behandler patienterne hele døgnet, og specielt om dagen kan der være mange aktiviteter. 

Information til pårørende på de enkelte afsnit

Besøgstid

Vi tilstræber en fleksibel besøgstid, som kan tilgodese både patienten og de nærmeste pårørendes ønsker.

Børn som pårørende 

Børn, der er nære pårørende til patienten, er velkomne. Vi anbefaler, at information til og inddragelse af børn tilpasses barnets alder, modenhed og temperament.

Vi vejleder gerne i hver enkelt situation og kan tilbyde at tale lidt med barnet før det første besøg på stuen.

Nedenstående pjecer indeholder informationer og praktiske oplysninger til dig, der har et familiemedlem eller en nær ven indlagt i et intensivt afsnit.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Information om intensiv delirium

Intensiv delirium

Intensiv Café

Intensiv Café er et frivilligt rehabiliteringstilbud og mødested, hvor tidligere intensivpatienter og deres pårørende kan mødes med andre patienter, pårørende og intensivsygeplejersker