Vi behandler dig, som er livstruet syg. Vi støtter dig og dine pårørende. Her kan du læse om dit forløb og finde praktiske informationer.

Om enheden

Vi er en enhed, som har fokus på at lindre gener og symptomer hos livstruede syge. Vi støtter dig og dine pårørende til at have det så godt som muligt.

Det kan f.eks. være, at du har en:

 • Kræftsygdom
 • Hjertesygdom
 • Lungesygdom
 • Nyresygdom
 • Leversygdom
 • Sygdom i hjerne- og nervesystem

Vi ser patienter der bor i Aarhus Kommune og på Samsø. Du bliver henvist til os i samråd med din egen praktiserende læge, eller den hospitalsafdeling du er tilknyttet.

Faggrupper du møder

Vores enhed består af forskellige faggrupper. Du vil typisk møde en læge og sygeplejerske.

Vi samarbejder tæt med dine øvrige sundhedsprofessionelle.

Sundhedsprofessionelle kan f.eks. være:

 • Praktiserende læge
 • Hjemmeplejen
 • Hjemmesygeplejersken
 • Hospitalsafdelinger

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit forløb

Du bliver henvist til os

Har du behov for at blive henvist til os, kan du tale med din egen praktiserende læge eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet. Lægen vurderer dit behov for at blive henvist.  

Bliver du henvist til os, får du et brev som Digital Post. I brevet står tidspunktet for din første samtale med os, og informationer om det du skal forberede. Har du ikke Digital Post, vil du blive ringet op.

Oplysninger og aftaler, der har betydning for dit forløb, vil blive skrevet i din hospitalsjournal og givet videre til relevante fagpersoner ved behov og efter aftale.

Se vejledning: Velkommen til ELB

Din første samtale

Til den første samtale møder du en læge og en sygeplejerske. Vi taler med dig om din situation, og de udfordringer du har.

Sammen laver vi en foreløbig plan for, hvordan vi bedst kan hjælpe dig og evt. din familie. Det er en god idé at have familie eller en anden nærtstående person med.

Hjælpen tilrettelægger vi i samarbejde med dig og din familie, så den tager afsæt i jeres behov.

Vi gør vores bedste for, at den læge og sygeplejerske som du møder til din første samtale bliver dine kontaktpersoner fremadrettet.

Du skal svare på et spørgeskema, inden vi besøger dig første gang. Dine svar gør, at vi kan tale om det, som er vigtigt for dig.

Samtalen foregår som udgangspunkt i dit hjem, men kan også foregå på hospitalet, hvis du er indlagt.

Se vejledning: Sådan udfylder du spørgeskemaet inden din første samtale

Din videre kontakt med os

Efter den første samtale kan din kontakt til os være på følgende måder:

 • Telefonisk
 • Besøg i eget hjem
 • I forbindelse med hospitalsindlæggelse

Har du behov for hjælp

Enhed for Lindrende Behandling har åben alle hverdage fra kl. 08.00–15.00.

Hvis du eller din familie har behov for hjælp udenfor åbningstiden, skal I kontakte hjemmesygeplejersken, egen læge/vagtlæge, det afsnit du er tilknyttet, eller der hvor du har åben indlæggelse.

Ved behov for indlæggelse, vil du blive indlagt. Ved pladsmangel på afsnittet du er tilknyttet, vil du blive tilbudt indlæggelse i et andet afsnit på hospitalet.

Den sidste tid i eget hjem

Ønsker du at tilbringe din sidste tid i eget hjem, kan vi sammen med din egen læge, hjemmesygeplejersken og hjemmeplejen planlægge forløbet.

Herunder:

 • at tale om tanker og ønsker for din sidste tid
 • at planlægge og løbende justere behandling og pleje
 • at sikre etablering af nødvendige hjælpemidler
 • at sikre åben indlæggelse
 • at sikre telefonnummer på relevante fagpersoner hele døgnet

Til pårørende

I forløbet vil vi gerne have et tæt samarbejde med dig som er pårørende. Vi ser dig som den vigtigste person for den syge.

Vi ønsker at inddrage din viden og erfaringer for at kunne skabe de bedst mulige rammer for et godt forløb.

Vi ved, det kan være hårdt at være pårørende til den livstruende syge. Derfor har vi også fokus på dig, som er pårørende og ønsker at støtte og hjælpe dig til at magte situationen.

Vejledninger til pårørende:

Netværk og støtte

Der kan være mange tanker og følelser forbundet med at være livstruet syg eller pårørende til en. Det kan f.eks. være tanker om, hvordan sygdom påvirker familien. Eller tanker om det at blive afhængig af andres hjælp. Eller bekymringer om sygdommens udvikling og smerter. 

Vi taler gerne med dig og dine pårørende om jeres tanker og forsøger at støtte jer bedst muligt. 

Er du indlagt på hospitalet, kan du også benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Det er også muligt at søge sociale og økonomiske støttemuligheder som livstruet syg.

Læs mere om terminalerklæring, plejeorlov og støtte

Læs mere om økonomi, pension, forsikring og rejser til udlandet

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune for at få mere information.

Bliver din situation så vanskelig eller kompleks, at du ikke kan være hjemme, kan du blive henvist til hospice, som vurderer dit behov.

Find vej

Kontakt

Telefon

Ring på: 78 45 49 90

Telefontid

Mandag - fredag: Kl. 08.00-15.00

Akut hjælp

Akut behov for hjælp: Kontakt egen praktiserende læge

Akut hjælp uden for åbningstid

Kontakt vagtlægen eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet uden for din praktiserende læges åbningstider