Sundhedsfaglig forskning

Lægefaglig og forskning og udvikling i sygepleje til børn og unge

Værdier

Krav til personale, kommunikation, særlig indsats for for tidligt fødte m.m.

Dansk NIDCAP Trænings- og Udviklingscenter

Centret tilbyder kurser og uddannelser indenfor NIDCAP og FINE - Family Infant Neuro-development Education samt sparring, råd og vejledning.

Team for Lindrende behandling

Tværgående specialiseret tilbud til familier med alvorligt syge eller døende børn

Ungdomsmedicinsk Gruppe (UMG)

Kommissorium, medlemmer, jura, uddannelse, projekter m.m.

Uddannelse

Kompetencer og kvalifikationer i forhold til at arbejde med børn, unge og familer