Stamcelledonation redder liv

Stamcelledonation med blodceller er sidste chance for at overleve for børn og voksne, som fx bliver ramt af kræft i blodceller eller har medfødte defekter i immunsystemet og cellestofskiftet. Transplantation er dog kun mulig, hvis der bliver fundet en donor, som har en vævstype, der ligner den pågældende patients.

Som stamcelledonor bliver du en del af et verdensomspændende netværk, da man arbejder på tværs af landegrænserne for at finde den eneste ene.

Din vævstype bliver gemt i din blodbank og i Danske Stamcelledonorer Vest. Hvis der en dag er et match til en patient, kan du redde et andet menneskes liv ved at donere stamceller. Stamceller findes allerede i dit blod og knoglemarv og bliver straks gendannet af kroppen.

Kriterier

Du skal være mellem 18-55 år.

Hvis du skal donere til et familiemedlem, kan du i nogle tilfælde donere, selvom du er over 60 år.

Du skal veje mindst 50 kg og være sund og rask.

Desuden skal du og patienten have samme vævstype. Som donor skal du være rask og kunne tåle at få udtaget stamceller. Du må ligeledes heller ikke fejle noget, der kan overføres med stamcellerne til patienten.

Datasikkerhed

Beskyttelse af dine personlige data er meget vigtig for os. Nedenfor kan du læse vores politik for databeskyttelse i forhold til, at du melder dig som stamcelledonor. Den beskriver, hvordan vi er forpligtet til at sikre, at dine oplysninger bevares sikkert og i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen

Data, vi registrer om dig

Når du melder dig som stamcelledonor, registrerer vi dit navn, cpr.nr., fødselsdato, køn, blodtype, antistoffer mod visse infektioner samt de kontaktinformationer du har oplyst til din blodbank. Desuden tager vi under tapningen en ekstra blodprøve, hvor vi undersøger din vævstype ud fra dit DNA.

Brug af dine data

For at kunne finde mulige donorer til en patient, er det nødvendigt, at vi deler nogle af dine anonymiserede data med andre stamcelleregistre eller transplantationscentre. Det kan både være inden og udenfor EU.

Følgende data deles: Fødselsdato, køn, alder, blodtype, vævstype og evt status for tidligere oplevede virusinfektioner (antistoffer). Helbredsinformation fra spørgeskema deles kun med andre efter et nyt samtykke fra dig, dvs. vi beder dig skrive under på, at det er i orden. Dit navn og cpr.nr. vil ALDRIG blive delt.

Vi vil også anvende dine data til statistik, som kan hjælpe os til at målrette vores rekruttering.

Din blodprøve bliver analyseret på et laboratorium i USA. Blodprøven er kun mærket med et laboratorienummer, og vi vil ALDRIG sende andre oplysninger om dig. Blodprøven anvendes KUN til at bestemme din blodtype og vævstype, så vi kan matche dig med en potentiel patient. Blodprøven gemmes i 4 måneder, og herefter smides den ud.

Vi vil kontakte dig ud fra de kontaktinformationer, du har oplyst til din blodbank eller direkte til os.

Beskyttelse af dine data

Vi er som sundhedspersoner underlagt skærpet tavshedspligt. Derudover sikrer vi dine data mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring af data eller udveksling af data i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.

Deling af dine data

Vi vil aldrig sælge eller videregive dine data med det formål at udøve markedsføring eller reklame.

Deling af elektroniske data sker via krypterede beskeder. Vi deler data med registre for stamcelledonorer samt transplantationscentre i hele verdenen og der er forskellige love i forskellige dele af verden. Vi deler kun data med nogle, hvor vi ved, at niveauet af sikkerhed er i overensstemmelse med internationale anbefalinger og love til beskyttelse af persondata. Med din underskrift giver du lov til, at vi kan dele dine vævstypedata og blodtype med internationale registre for stamelledonorer.

Hvis du har givet skriftligt tilladelse til Det Danske Bloddonorstudium om at de må udføre genetiske analyser på dit blod bliver dine vævstyper også delt med dem.

Opbevaring af dine data

Al den information vi modtager fra dig vil blive opbevaret i henhold til Databeskyttelsesforordningen. Hvis du bliver udvalgt som donor til en patient og donerer stamceller, er vi forpligtet af lovgivning om væv og celler til at gemme dine data i 30 år. Du vil stå i registeret til og med det år, du fylder 61 år.

Du kan til enhver tid fortryde din tilmelding. Du kan til enhver tid forlange at få udleveret kopier af den information, vi har registreret på dig, og hvem den er sendt til. Du skal bare kontakte os direkte.

Tilmeld dig som stamcelledonor

Du tilmelder dig i din lokale blodbank eller på sundhed.dk. Du kan tilmelde dig samtidig med, at du bliver bloddonor eller senere.

Her kan du tilmelde dig via sundhed.dk (Du skal bruge MitID):

Tilmeld dig

Registrering

Når du tilmelder dig, giver du tilladelse til, at vi registrerer en række oplysninger om dig:

  • din vævstype, blodtype, navn og cpr.nr samt kontaktoplysninger bliver registreret hos Danske StamcelleDonorer i Aarhus
  • dine anonyme data (alder, køn, blodtype, vævstype og antistoffer rettet mod visse virus) bliver registreret i en international database

Efter registreringen sker der ikke noget før den dag, hvor en patient i Danmark eller i udlandet måtte får brug for stamceller med netop din vævstype.

Vi kontakter dig, hvis der er et match

Hver gang en patient har brug for stamcelletransplantation, søger man i den internationale database. Det sker rigtig mange gange hver dag. Du vil dog kun blive kontaktet, hvis du matcher en patient.

Der findes tusindvis af forskellige vævstyper og derfor er chancen, for at du bliver udvalgt, meget lille. Men jo flere der melder sig, desto større er muligheden for at finde en donor til alle de patienter, der har behov.

Alt udveksling af data foregår anonymt, dvs. at du ved tilmeldingen får et unikt ID nummer. Dette nummer, samt din vævstype, blodtype, alder og køn er de eneste oplysninger, som udveksles. 

Kontakt Danske StamCelleDonorer

Telefon og e-mail

Telefon

78 45 50 16

Telefontid

Mandag - fredag: 08.00 - 15.24, hvor koordinator kan træffes

E-mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Adresse

Danske StamCelleDonorer
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Indgang F, Plan 3, Krydspunkt F301
8200 Aarhus N
Vis på et kort