Om afsnittet

Patienter vi modtager

Du kommer til os, hvis du skal bedøves til en operation eller anden behandling.

Personale du møder

Når du kommer i afsnittet, kan du møde forskelligt personale.

Du kan møde:

 • Sygeplejersker (opvågning, operation og anæstesisygeplejersker)
 • Kirurger
 • Anæstesilæger
 • Serviceassistenter
 • Portører
 • Personale under uddannelse

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist til os, modtager du et indkaldelsesbrev som Digital Post. Er du fritaget for Digital Post, får du et almindeligt brev.

I indkaldelsesbrevet informeres om:

 • Mødetid og sted
 • Fasteregler
 • Hvad der skal ske
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til aftalt tid
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra

Tidspunktet i indkaldelsesbrevet er ikke operationstiden.

Det er vigtigt, at du har læst alle informationer i indkaldelsesbrevet. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Køb smertestillende medicin

Vi anbefaler, at du inden operationsdagen har købt paracetamol: Pinex, Pamol eller Panodil.

Meld afbud

Ændring af fremtidig mødetid og dato 

Ring venligst til det nummer, der står i indkaldelsesbrevet i god tid før operationsdagen.

Forsinkelse/afbud på operationsdagen

Ring venligst til os på telefon 30 91 09 45 efter kl. 07.00.

Dit forløb

Patient taler med læge og sygeplejerske ved sengekanten

Når du ankommer

Scan sundhedskort på ankomststanderen ved ankomst. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til Operation Øst, som er markeret med skiltning i loftet "Operation Øst 3", krydspunkt H309.

Tag herefter plads i venteværelset lige ved siden af ankomstanderen.

Ventetid

Vi prøver så vidt muligt at overholde den aftalte tid, men der kan opstå uforudsete ting, som kan give forsinkelser. Vi informerer løbende, hvis der opstår ventetid.

Bliv venligst i venteværelset, indtil du har talt med os.

Modtagelse

Du bliver hentet af en sygeplejerske eller en læge, og I gennemgår dagens forløb.

Der er nogle praktiske forberedelser:

 • Du bekræfter dit navn og får et armbånd på med navn/cpr. nummer
 • Vi afklarer, om eventuelle fasteregler er overholdt
 • Vi spørger ind til brug af fast medicin og afklarer eventuelle allergier
 • Vi sikrer os, at du har lavet aftaler om hjemtransport og eventuel hjælp derhjemme
 • Du oplyser telefonnummer på nærmeste pårørende
  Du klæder om og får et skab til personlige ejendele

Herefter sidder du og venter, indtil du bliver hentet.

Før operationen hilser du på kirurg og det øvrige personale på stuen. Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Opvågning

Efter operationen bliver du kørt på en opvågningsstue hos os, indtil du kan komme hjem eller over på sengeafsnittet. 

Udskrivelse

I de fleste tilfælde kommer du hjem samme dag.

Før vi udskriver dig, bliver du informeret om operationen og dit videre forløb.

Du får eksempelvis information om:

 • Smertebehandling 
 • Forholdsregler, du skal tage derhjemme

Information og vejledning

Du kan læse mere om dit forløb i den patientvejledning, du har fået udleveret i den afdeling, du er tilknyttet.

Se oversigt over afdelinger

 

Til pårørende

Deltagelse i samtaler

Du er velkommen under hele forløbet, hvis du og patienten ønsker det.

Vi anbefaler, at du deltager i samtalen efter operationen, så I sammen kan få information om det videre forløb og det, I skal holde øje med, når I kommer hjem.

Mad og drikke

Det er muligt at købe mad på hospitalet.

Læs mere om cafeer, åbningstider mv.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Forberedelse og Opvågning Øst 3+4

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 145

Indgang H14, Plan 3, H309

8200 Aarhus N

Kort

Oversigtskort over afsnittets placering

 

Kontakt

Forberedelse og Opvågning Øst 3+4

Telefon

30 91 09 45

Telefontid 

Mandag-fredag: Kl. 07.30-23.30

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)