Vi laver genetisk udredning og rådgivning for arvelige sygdomme samt arvelig forøget risiko for kræft. Vi ser både børn, voksne og gravide.

Om afdelingen

Sygdomme vi behandler

Du bliver henvist til Klinisk Genetisk Afdeling, fordi der er mistanke om, at du eller andre i din familie har en arvelig sygdom.

Vi laver genetisk udredning og rådgivning for arvelige sygdomme samt for arvelig forøget risiko for kræft. Vi ser både børn, voksne og gravide.

Personale du møder

Når du kommer i afdelingen, kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Lægesekretærer
 • Læger
 • Sygeplejersker

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Afdelingen har også molekylærbiologer og bioanalytikere i laboratoriet, som undersøger de prøver, vi foretager.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Fysiske forhold

Vi er fysisk placeret på Brendstupgårdsvej 21C, som er placeret lige ved siden af selve hospitalet. Derfor er det en god idé at orientere dig i "Find-vej" afsnittet længere nede på denne side, inden du møder op til din aftalte tid.

Dit besøg

Videoen viser to eksempler på genetisk rådgivning, og hvad et forløb hos os kan indeholde.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til samtale. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har læst den information, du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Forbered dig

Der kan være ting, du skal forberede inden din første samtale hos os.

Du kan i indkaldelsesbrevet f.eks. blive bedt om at:

 • Udfylde et slægtsskema
 • Læse patientinformation

Når du ankommer

Meld din ankomst ved sekretæren i receptionen, når du ankommer.

Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan være svære samtaler, som kan give forsinkelser. Du kan henvende dig til sekretæren i receptionen, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Samtale

Hos os vil du altid starte med at skulle til en samtale, hvor vi taler med dig om din og/eller din families sygehistorie. Vi laver også et stamtræ - det vil sige en oversigt over din familie og dens sygehistorie.

Til samtalen fortæller vi dig om, hvad vi kan finde ud af ved at undersøge dine gener, og hvilken betydning det kan have for dig og din familie nu og i fremtiden. På den måde har du et godt grundlag for at vurdere, om du vil sige ja eller nej til en genetisk undersøgelse.

Blodprøvetagning

Hvis du skal undersøges for en arvelig sygdom, skal du som oftest have taget en blodprøve. Blodprøven skal tages i afdelingen Blodprøver og Biokemi på AUH. Hvis samtalen er foregået via telefon/video, kan du få taget blodprøven på nærmeste sygehus. Du kan bestille tid via booking.rm.dk.

Derefter undersøger vi blodprøven i vores laboratorie. I nogle tilfælde giver det mening også at undersøge et eller flere af dine familiemedlemmer.

Du får svar

Ofte skal din prøve igennem mange hænder, inden vi har den information, vi skal bruge for at kunne give et svar. Det tager tid, men vi gør det så hurtigt, vi kan.

Når din prøve er undersøgt, får du enten svaret på brev, eller du kan komme herind til en samtale, hvor lægen/sygeplejersken oplyser og forklarer, hvad vi har fundet ud af.

Når dit forløb hos os slutter

Vi aftaler med dig, hvad der efterfølgende skal ske. Nogle har ikke behov for et videre forløb et andet sted, mens andre f.eks. bliver henvist til regelmæssige kontroller på en anden afdeling.

Vi sender et brev til din praktiserende læge, så denne er informeret om, hvordan dit forløb hos os er blevet afsluttet.

Patientvejledninger, samtykker og slægtsskemaer

I dit forløb hos os, kan du blive bedt om at udfylde forskellige samtykker og slægtsskemaer. Disse findes via nedenstående link og skal kun udfyldes, hvis du bliver bedt om det.

Se oversigt over Klinisk Genetisk Afdelings patientvejledninger

Omfattende genetisk analyse/undersøgelse

Omfattende genetiske undersøgelser - også kaldet analyser - bliver foretaget i mange forskellige afdelinger på hospitalet på både fostre, børn og voksne.

Før undersøgelsen kan laves, skal du give samtykke på en særlig blanket, som du får udleveret i den afdeling, der tilbyder dig undersøgelsen.

Her finder du information og videoer om, hvad undersøgelsen går ud på, og hjælp til at forstå blanketten:

Omfattende genetisk analyse/undersøgelse

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Pårørende er velkomne til at deltage i samtalen, hvis patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • give oplysninger om familien
 • evt. hjælpe patienten med at forberede sig hjemmefra

Netværk og støtte

Du kan finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Særligt om arvelig risiko for bryst- og æggestokkræft:

Særligt om den arvelige lungesygdom Birt Hogg Dubé syndrom:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af hospitalets forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Find vej

Adresse og kort

Vær opmærksom på, at afdelingen har adresse et andet sted end på selve hospitalet.

Adresse 

Klinisk Genetisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital

Brendstrupgårdsvej 21C, Stueetagen

8200 Aarhus N

Kort

Oversigtskort over afdelingens placering

Kontakt Klinisk Genetisk Afdeling

Telefon

7845 5510

Telefontid 

Mandag-fredag: Kl. 08.00-15.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Fagpersoner

Gå til vores hjemmeside for fagpersoner