Vi bedøver børn og unge under 18 år til operation, undersøgelse og anden behandling. Læs om forløbet og find praktisk information her.

Om afsnittet

Barn bliver kørt i sin seng og ser udsmykning på gangen

Patienter vi modtager

Vi modtager børn og unge fra 0-18 år, som skal bedøves i forbindelse med en undersøgelse, behandling eller operation.

Vi modtager enkelte voksne patienter i afsnittet.

Personale I møder

Når I kommer i afsnittet, kan I møde forskelligt personale.

I møder:

 • Sygeplejersker (opvågnings-, operations- og anæstesisygeplejersker)
 • Kirurger
 • Anæstesilæger
 • Serviceassistenter
 • Portører
 • Vores hospitalsklovn (dog ikke alle dage)
 • Personale under uddannelse

I kan blive spurgt, om I vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om I vil være med.

Før I kommer

Læs indkaldelsesbrevet

Når et barn/ung er blevet henvist til os, modtager I et indkaldelsesbrev som Digital Post. 

Hos børn under 15 år får forældrene tilsendt kopi af barnets indkaldelse i forældrenes Digitale Post. Unge over 15 år modtager brevet i egen Digital Post. 

I indkaldelsesbrevet informeres om:

 • Mødetid og sted
 • Fasteregler
 • Hvad der skal ske
 • Hvad I skal gøre, hvis dit barn bliver forhindret i at møde op til aftalt tid
 • Hvad I eventuelt skal gøre hjemmefra

Tidspunktet i indkaldelsesbrevet er mødetidspunktet, ikke operationstiden.

Det er vigtigt, at du har læst alle informationer i indkaldelsesbrevet. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Forbered jer på faste

Det er vigtigt, at barnet/den unge har fastet korrekt før operationen.

Se fasteregler for børn

Vær opmærksom på at nogle børn kan nå at spise morgenmad og alligevel faste seks timer.

Tal om bedøvelse

Det er også en god idé at tale med barnet om, hvordan det er at blive bedøvet.

I kan fortælle barnet, at lægen giver barnet et lille prik i hånden og noget sovemedicn. Nogle gange vil lægen bruge en maske, som barnet skal puste i. Så falder man også i søvn.

Køb smertestillende medicin og trylleplaster

Vi anbefaler, at I inden operationsdagen har købt paracetamol af den type, som barnet/den unge foretrækker: Pinex, Pamol, Panodil som mikstur, tablet eller smelt.

Vi anbefaler også, at I anskaffer trylleplaster. Det kan fås på apoteket.

Kontakt os ved sygdom

Ved forkølelse, hoste eller feber, bedes I ringe til os et par dage før operationsdagen, da det kan blive nødvendigt at finde en ny tid til jer.

Husk bad og trylleplaster 

Barnet skal i bad aftenen før eller om morgenen.

90 minutter før I ankommer, skal I sætte trylleplaster på begge af barnets hænder. Fortæl gerne barnet, at det hjælper, når det skal bedøves.

Medbring gerne

Det er en god idé at medbringe:

 • Det mad, som barnet foretrækker
 • Underholdning til ventetiden før operationen
 • Bamse eller sovedyr, hvis det er en hjælp for barnet

Lad søskende blive hjemme og begræns antallet af pårørende. En operation, behandling eller undersøgelse kan være en stor ting for dit barn. Dit barn har brug for dig. 

Meld afbud

Ændring af mødetid og dato

Ring venligst til det nummer, der står i indkaldelsesbrevet i god tid før operationsdagen.

Forsinkelse/afbud på operationsdagen

Ring venligst til os på telefon 30 91 09 45 efter klokken 07.00.

Jeres besøg

Når I ankommer

Scan barnets/den unges sundhedskort på ankomststanderen ved ankomst.

Ankomststanderen er placeret ved indgangen til Operation Øst, som er markeret med skiltning i loftet "Operation Øst 3", krydspunkt H309.

Tag herefter plads i venteværelset lige ved siden af ankomstanderen.

Er barnet indlagt i forvejen, bliver det hentet fra den afdeling, hvor det er indlagt.

Ventetid

Vi prøver så vidt muligt at overholde den aftalte tid, men der kan opstå uforudsete ting, som kan give forsinkelser.

Vi informerer løbende, hvis der opstår ventetid.

Bliv venligst i venteværelset, indtil I har talt med os.

Modtagelse

I bliver hentet af en sygeplejerske eller en læge, og I gennemgår dagens forløb.

Der er nogle praktiske forberedelser:

 • Du eller barnet selv bekræfter barnets navn, og barnet får et armbånd på med navn/cpr. nummer
 • Vi afklarer, om eventuelle fasteregler er overholdt
 • Vi spørger ind til brug af fast medicin og afklarer eventuelle allergier
 • I oplyser telefonnummer på nærmeste pårørende
 • Barnet klæder om og får et skab til personlige ejendele

Herefter sidder I og venter, indtil I bliver hentet.

Læs om forløbet på operationsstuen

Opvågning

Efter operationen bliver barnet kørt på opvågningsstuen, hvor vi observerer og plejer det, indtil det er klar til at komme hjem eller skal indlægges på Børn og Unge.

Barnet vil blive tilbudt lidt at spise og drikke, men det er små forfriskninger i form af is, chips og drikkevarer.

I må gerne være sammen med barnet på opvågningsstuen. 

Af hygiejniske årsager og pladshensyn er det ikke muligt at have barne- og klapvogne med på opvågningsstuen. De kan stå i et anvist rum, på eget ansvar.

Hvis barnet skal overnatte

Overnatning for forældre

Skal barnet overnatte på sengeafsnittet i Børn og Unge, kan den ene forældre overnatte sammen med barnet.

Læs mere om sengeafsnit i Børn og Unge

Mad og drikke til forældre

Som forældre kan I hente mad på det sengeafsnit, hvor barnet er tilknyttet.

Det er også muligt at købe mad på hospitalet.

Læs mere om mad og drikke

Udskrivelse

I de fleste tilfælde kommer barnet hjem samme dag. 

Når vi udskriver barnet fra vores afsnit, kan I forvente at blive informeret om:

 • Hvordan operationen er gået (af en læge)
 • Hvad barnet eventuelt skal tage af smertestillende
 • Hvordan I i øvrigt skal forholde jer, når I kommer hjem
 • Hvornår I får svar på eventuelle undersøgelser.

Videre behandling

I nogle tilfælde fortsætter behandlingen et andet sted, når forløbet slutter hos os.

Videre behandling kan eksempelvis være indlæggelse på et sengeafsnit i afdelingen Børn og Unge.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Forberedelse og Opvågning Øst 3+4

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 145

Indgang H14, Plan 3, H309

8200 Aarhus N

Kort

Oversigtskort over afsnittets placering

 

Kontakt

Forberedelse og Opvågning Øst 3+4

Telefon

30 91 09 45

Telefontid 

Mandag-fredag: Kl. 07.30-23.30

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)