Vi behandler dig med 100 % ren ilt i et trykkammer. Læs om forløbet og find praktiske informationer her.

Om Tryktanken

Personale hjælper patient ind i tryktanken

Sygdomme vi behandler 

Vi behandler for betændelsestilstande eller helingsproblemer, der kan opstå som følge af andre behandlinger. 

Du kommer f.eks. til os, hvis du har:

 • Betændelse i kæben efter strålebehandling at kræft i hoved og hals
 • Skader efter strålebehandling i forbindelse med andre kræftformer
 • Sår, der har svært ved at hele

Du får også behandling hos os, hvis du har fået røggasforgiftning/kulilteforgiftning, og er bosiddende vest for Storebælt.

Dykkersyge kan også behandles i trykkammer, men det foregår ikke i Aarhus. Det er kun Rigshospitalet, der behandler for dykkersyge i Danmark.

Personale du møder

Når du kommer til behandling i Tryktanken, kan du møde forskelligt personale.

Du møder:

 • anæstesiologiske speciallæger
 • specialuddannede ventilatører

Ventilatørerne er medicinstuderende, der er uddannet til at betjene trykkammeret. Vi kalder dem også operatører.

Det er altid muligt at komme til at tale med den speciallæge, som har ansvaret for driften af trykkammeret.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til behandling i Tryktanken. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor, hvornår og hvor mange gange du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Forberedelse kan f.eks være, at du skal:

 • arrangere hjemtransport efter 1. behandling
 • få en recept hos egen læge på beroligende medicin, hvis du lider af klaustrofobi

Information og vejledning

Læs om mere om, hvordan du forbereder dig til behandlingen, i vores patientvejledning:

Tryktanksbehandling med ilt

Særligt for kæbekirurgiske patienter: 

Læs om forløbet for kæbekirurgiske patienter i tryktanksbehandling

Vi ringer til dig

Du bliver ringet op af en ventilatør ugen før din behandling. 

Ventilatøren fortæller dig:

 • Hvordan trykkammer-behandlingen foregår
 • Hvilke risici og bivirkninger der kan være ved behandlingen

Hjælp og tilskud til transport

Du skal som patient normalt selv sørge for at komme til og fra hospitalet.

En del af vores patienter opfylder kriterierne for at blive kørt til og fra hospitalet.

Nogle har også mulighed for refusion af udgifter i forbindelse med kørsel.

Læs mere om kørsel til og fra hospitalet på sundhed.rm.dk

Overnatning på patienthotel

Bor du i en anden region end Region Midtjylland, og er din region indstillet på at betale for det, kan vi arrangere, at du kan bo på hospitales patienthotel i den periode, hvor du får behandling.

Den økonomiske del skal du afklare med den afdeling, der har henvist dig til os, før du kommer. 

Læs mere om Patienthotellet

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer til J102. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til Tryktanken.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i Tryktanken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Patient og personale er i kontakt under tryktanksbehandlingen

Forundersøgelse

Ved dit første besøg bliver du modtaget af personale fra Tryktanken.

Vi laver en forundersøgelse og gennemgår de risici og mulige komplikationer, der kan opstå under behandling i trykkammer.

Personalet vil spørge dig, om du har problemer med at trykudligne i mellemøret, ligesom når man flyver.

Kan du ikke trykudligne, skal du have lagt dræn før behandlingen. Det foregår i afdelingen Øre-, Næse- og Halskirurgi og arrangeres af personalet i Trykkammeret.

Hvis vi vurderer, at det er nødvendigt, eller du selv har et ønske om det, er det altid muligt at komme til at tale med den anæstesiologiske speciallæge, der har ansvaret for trykammer-behandlingen. Det gælder under hele behandlingsforløbet.

Undersøgelser i andre afdelinger

Alle får målt infektionstal vha. blodprøver før første og sidste trykkammerbehandling. Det foregår i afdelingen Blodprøver og Biokemi, og bestilles af personalet i Trykkammeret.

Blodprøverne bruges til at vurdere, om der er en infektion, som skal behandles samtidig med den planlagte tryktanksbehandling.

Røggasforgiftede/kulilteforgiftede får lavet hjertekardiogram (EKG) i Akutafdelingen før første behandling, og overvåges undervejs i behandlingen for at holde øje med eventuelle hjerterytmeforstyrrelser.

Behandling

Behandlingen foregår i et cylinderformet trykkammer med gennemsigtige vægge, hvor du kommer ind og ligge ca. 2 timer.

De fleste får ca. 30 behandlinger i alt. Kæbekirurgiske patienter får ofte behandlinger af to omgange.

Under behandlingen i trykkammeret vil du indånde ilt under tryk, svarende til 14 meter vandsøjle. Man kan ikke mærke trykket, når man trækker vejret, men det høje ilt-tryk giver en meget høj ilt koncentration i blod og væv, der stimulerer blandt andet heling og dannelse af nye blodkar i tidligere strålebehandlet væv.

Tryktankens vægge er gennemsigtige, så du kan se ud, og der er telefonforbindelse til den person, der overvåger behandlingen.

Der er personale lige i nærheden under hele behandlingen, og du kan være ude af tryktanken på under 2 minutter, hvis du bliver utilpas.

Du vil blive tilset af en anæstesilæge flere gange i løbet af et trykkammerforløb, og det er altid muligt at blive tilset af en speciallæge, hvis der opstår akutte problemer under behandlingen.

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Tryktanken så længe, du skal have behandling i trykkammeret. 

Du får taget blodprøver efter sidste besøg i Tryktanken.

I mange tilfælde fortsætter din behandling i en anden hospitalsafdeling, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan f.eks. være:

 • medicinsk behandling
 • operation

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det. 

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Det kan i visse tilfælde arrangeres, at du kan være tilstede lige uden for trykkammeret, hvis det har en beroligende effekt på patienten.

Find vej

patient peger på skilt ved indgang J

Adresse og kort

Adresse 

Tryktank

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 1, J102

8200 Aarhus N

Kort

Tryktanken ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Tryktanken

Telefon

Sekretær Lotte Østrup Golczyk: 40 46 09 31 (henvendelser om mødetid, afbud mv.)

Behandlingsansvarlig overlæge Jan Krog: 21 51 79 29

Telefon i lokalet ved tryktanken: 78 46 26 73

Kontaktperson for kæbekirurgiske patienter Charlotte Højager Wilsky: 78 46 10 80

Telefontid 

Sekretær: Mandag-fredag kl. 07.15-14.45

Behandlingsansvarlig overlæge: Mandag-fredag kl. 08.00-15.00

Telefon ved tryktanken: Telefonen tages, når tryktanken er bemandet

Kontaktperson for kæbekirurgiske patienter:

 • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 08.00-15.00
 • Onsdag: 09.00-15.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)