Vi undersøger og behandler dig for sygdomme i lever, mave og tarme. Her kan du læse om dit forløb og finde praktiske informationer.

Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har sygdomme i lever, mave eller tarme.

Eksempler på sygdomme, vi behandler:

 • Smitsom leverbetændelse
 • Skrumpelever
 • Sygdomme i leverens blodkar
 • Crohns sygdom og colitis ulcerosa
 • Tarmsvigt
 • Endokrin tumor

Vi er en del af en medicinsk afdeling. Det betyder, at vi behandler sygdomme med medicin. Tilbyder vi dig behandling, kan det være med eller uden indlæggelse.

Læs mere om behandling og undersøgelser i vores patientvejledninger:

 

Patientvejledninger

I Lever-, Mave- og Tarmsygdomme har vi udarbejdet information og vejledning til dig, der skal have lavet undersøgelser eller får behandling hos os.

Se oversigt over undersøgelser og behandlinger i Lever-, Mave- og Tarmsygdomme

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskellige faggrupper.

Du kan f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Sekretærer
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Bioanalytikere
 • Diætister

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Deltagelse i forskningsprojekter

Vores behandling og pleje tager udgangspunkt i den nyeste viden. Vi arbejder med forskning for at øge viden indenfor behandlingen.

Derfor vil du muligvis blive tilbudt at deltage i et eller flere forskningsprojekter. Du vil i den forbindelse modtage grundig mundtlig og skriftlig information. Det er altid frivilligt, om du vil deltage i et forskningsprojekt. Deltagelse kan indebære, at du får en særlig medicin, eller det kan være observation eller prøvetagning i forbindelse med allerede planlagt behandling.

Afdelingen gennemfører forskningsprojekter inden for alle de sygdomme, som behandles på afdelingen.

Herunder kan du se, hvilke områder afdelingen især har forskningsprojekter inden for:

 • Kroniske leversygdomme
 • Kronisk leverbetændelse
 • Neuroendokrine tumorer
 • Primær leverkræft
 • Tarmsvigt
 • Tarmmotilitet

COVID-19 og immundæmpende medicin

Læs om, hvad vi anbefaler i forhold til corona, når du er i immundæmpende medicin:

COVID-19 og immundæmpende medicin

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til undersøgelse eller behandling i Lever-, Mave- og Tarmsygdomme Klinik. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Det skal du gøre, inden du kommer i klinikken:

 • Få lavet de prøver, som er aftalt. Det vil fremgå af dit indkaldelsesbrev, hvilke prøver du skal have taget, inden du kommer i kliniken (Hvis du ikke har fået taget prøverne, kan du ikke blive behandlet).  
 • Udfyld det spørgeskema, der er vedhæftet dit indkaldelsesbrev, hvis du kommer for første gang - du kan også hente spørgeskemaet her som pdf-fil
 • Medbringe en oversigt over din medicin
 • Overvej, hvad du har brug for at tale med lægen eller sygeplejersken om - skriv dine spørgsmål ned og tag dem med til samtalen

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken (C217).

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Hvis du er i behandling med biologisk medicin, skal du svare på et spørgeskema i receptionen, når du ankommer.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit besøg

Dit besøg vil primært bestå af en samtale med en læge og/eller en sygeplejerske, og du vil få lave nogle undersøgelser, som er tilpasset, det du fejler. Du bliver tilknyttet et behandlerteam, som har med din sygdom at gøre. 

Til samtalen taler vi om din behandling og planlægger dit videre forløb.

Hvad der skal ske under dit besøg står i dit indkaldelsesbrev.

Vær opmærksom på, at dit besøg kan vare fra 30 min til 6 timer alt efter dit forløb.

Undersøgelser i Lever-, Mave- og Tarmsygdomme Laboratorium

Nogle undersøgelser foregår i vores laboratorium. Du kan finde mere information på denne side

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme Laboratorium

Undersøgelser i andre afdelinger

Vi samarbejder tæt med de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • Røntgenbilleder
 • Skanninger

Læs mere om undersøgelse og svar

Svar på prøver

Alle prøvesvar bliver set og godkendt af vores læger. Vi kontakter dig, hvis der skal se ændringer i din behandling inden dit næste besøg hos os.

Mad og drikke

Vi kan ikke tilbyde dig mad og drikke i klinikken, men der er mulighed for at købe mad og drikke i en af hospitales kíosker og/eller caféer.

Den nærmeste café er Cafe Syd på plan 4A.

Læs mere om mad og drikke på hospitalet

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Lever-, Mave- og Tarmsygdomme Klinik, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan f.eks. være:

 • Opfølgning hos din egen læge
 • Opfølgning på dit hjemsygehus
 • Videre behandling i andre afdelinger
 • Opfølgning i din kommune

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Vi laver et afsluttende journalnotat om dit forløb hos os, som vil blive sendt til den egen læge. Du og din egen læge har også adgang til journalnotatet på sundhed.dk

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme Klinik

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 35

Indgang C, Plan 2, C217

8200 Aarhus N

Kort

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme Klinik Klinik ligger ved Indgang C.

Oversigtskort over klinikkens placering 

Kontakt

Telefon, mail og telefontid

Telefon

78 45 38 00

Telefontid

Kl. 08.30-12.00, kun akutte henvendelser i tidsrummet kl. 08.00-08.30 og kl. 12.00-15.00.

E-mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Med sikker mail sender du via e-boks, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Adresse

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, klinik og laboratorium

Plan 2, Krydspunkt C217

Palle Juul-Jensens Boulevard 35, Indgang C

8200 Aarhus N