Vi modtager børn og voksne, som har sygdomme og lidelser i øre-, næse- og halsområdet. Her kan du læse om dit forløb og finde praktiske informationer.

Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har sygdomme og lidelser i øre-, næse- og halsområdet.

Eksempler på lidelser, vi behandler:

 • Mistanke om kræft i mundhulen, svælg, mandlerne, tunge, struben, spytkirtlerne og skjoldbruskkirtlen
 • Akut høretab
 • Hyppige infektioner med flåd fra ørene
 • Næsepolypper og nedsat luftpassage i næsen
 • Infektion, byld, cyste eller knuder i halsregionen
 • Søvnapnø og svær snorken

Ved mistanke om kræft i hoved- og halsområdet bliver du henvist til klinikken af egen læge, egen tandlæge eller af praktiserende øre-næse-hals læge. Du vil komme i et kræftpakkeforløb med udredning, behandling og opfølgning.

Klinikken er en del af Øre-, Næse- og Halskirurgi. Det betyder, at vi behandler sygdomme med kirurgi.      

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske.

Se oversigt over afdelingens patientvejledninger

Personale du møder

Læge undersøger patient i klinikken

Når du kommer i klinikken, kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Sekretær
 • Sygeplejersker
 • Læger
 • Audiologier
 • Talepædagoger/Logopæder
 • Ergoterapeuter
 • Serviceassistenter

Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik er organiseret ud fra vores tre subspecialer: Øre-, næse- og halssygdomme. Det betyder, at du som patient bliver undersøgt af en læge med speciale i enten ører, næse eller hals, afhængig af hvilken lidelse du skal behandles for.

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Før du kommer

Forbered dig

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til en undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Husk at medbringe:

 • Dit gule sygesikringskort 
 • Dit indkaldelsesbrev eller kontaktkort

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Ved akut sygdom

Ved akut sygdom skal du henvises til Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik fra egen læge, egen øre-næse-halslæge eller af skadestuen. Du kan derfor ikke selv henvende dig ved akut opstået sygdom, medmindre der er tale om komplikationer til en igangværende behandling, som er foretaget hos os.

Akutte patienter bliver behandlet akut i den rækkefølge, de bliver meldt til afdelingen og prioriteret efter en lægefaglig vurdering.

Når du ankommer

Når du ankommer til Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik, skal du skanne dit gule sygesikringskort på ankomstskanneren ved venteområdet foran indgangen til Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik. Du vil her modtage et nummer, så du kan følge forventet ventetid på de opsatte tavler.

Vi forsøger altid at undgå ventetid. Men du skal være indstillet på, at der kan opstå ventetid, da vi ikke altid kan forudsige varigheden af det enkelte besøg. Det er derfor en god idé at medbringe læsestof eller anden form for underholdning. 

Dit forløb

Første undersøgelse

Ved det første besøg på Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik vil du blive undersøgt af en læge, som bliver assisteret af en sygeplejerske. Undersøgelsen finder sted i vores undersøgelsesstuer i Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik. 

Du er velkommen til at medbringe et familiemedlem eller en god ven. Det kan være en god hjælp for dig og dine pårørende.

Flere undersøgelser

I nogle tilfælde skal du have foretaget flere undersøgelser som blodprøver, høreprøve eller røntgenundersøgelser. I så fald vil disse undersøgelser så vidt muligt blive gennemført samme dag. Der kan dog være ventetid på visse undersøgelser, f.eks. røntgenundersøgelser.

Undersøgelser i andre afdelinger

Vi samarbejder tæt med de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være:

 • Blodprøver/EKG

 • Røgten og scanning (PET, CT og MR scanning)

 • Tandstatus ved Tand-, Mund- og Kæbekirurgi.

 • Tilsyn af en narkoselæge inden operation

Læs mere om undersøgelser i andre afdelinger

Behandling 

Når alle nødvendige undersøgelser er udført, og en sygdomsdiagnose er afklaret, tager afdelingens læger stilling til, hvilken form for behandling, vi skal tilbyde dig. Lægerne lægger herefter en plan for behandlingen. 

Hvis der er tale om kirurgisk behandling (operation) af din sygdom, skal du desuden tale med en anæstesilæge, som orienterer dig om bedøvelse. 
Du vil få oplyst datoen, hvor den planlagte kirurgiske behandling skal foretages - enten ved selve undersøgelsen eller få den tilsendt pr. brev. 

Du vil blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb, og behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Operation

Hvis du skal opereres, har du ved en indledende undersøgelse fået udleveret et brev med en dato for din operation, eller du har fået brevet tilsendt efterfølgende i Digital Post.

Den dag hvor du skal opereres, bliver du fulgt til operationsstuen. Her bliver du modtaget af det team af læger og sygeplejersker, der skal operere dig.

Børn kan have én forælder med ind på operationsstuen, indtil barnet er blevet bedøvet og sover.

Efter operationen bliver du kørt i en seng til en opvågningsstue, hvor sygeplejerskerne overvåger dig, indtil du er vågnet fra bedøvelse.

Det er aftalt med dig forud for operationen, om du kan gå hjem samme dag eller skal forvente indlæggelse på Hoved- og Halskirurgisk Sengeafsnit.

Børn der skal opereres eller i anden behandling, som kræver indlæggelse, bliver indlagt i Børn og Unge afdelingen. Én forælder kan være indlagt sammen med barnet hele døgnet.

Opfølgning

Det er din diagnose og behandling der afgør, om du skal komme til opfølgning hos os. Opfølgningsforløb kan også foregå på kræftafdelingen.

Skal du gå til opfølgning hos os, får du en opfølgningsplan.

Som en del af opfølgningsplanen tilbyder vi dig et kontrolforløb ved en læge og en samtale ved en sygeplejerske, hvor I taler om at komme tilbage til hverdagen.

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Øre-, Næse og Halskirurgisk Klinik, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din videre behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan f.eks. være:

 • Synkeundersøgelse på hospitalet
 • Spise- og synkegenoptræning i kommunen
 • Talegenoptræning på hospital eller i kommunen
 • Rehabilitering og genoptræning i kommunen

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Efter afsluttet behandling hos os og evt. opfølgning er det din egen læge eller egen ørelæge, som overtager.

Vi informerer din egen praktiserende læge om dit forløb hos os og eventuelle aftaler. Vi laver et udskrivningsbrev, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Vi opfordrer dig til at deltage i samtaler, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Øre-, Næse og Halskirurgisk Klinik

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 2, J219

8200 Aarhus N

Kort

Øre-, Næse og Halskirurgisk Klinik ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt klinikken

Telefon

78 45 40 40

Telefontid

Mandag-fredag: Kl. 10.00-12.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)