Hvad er det og hvad bruger man det til?

Hvad kan en gentest?
Hvad er forskellen mellem gentest og exom sekventering?

Hvem kan blive testet?

Skal jeg bruge en henvisning?
Kan jeg købe en gentest?
Hvem ser resultater af min gentest?

Hvordan indgår det i patientforløb?

Hvordan bliver mine resultater tolket?
Ændres min behandling og kontrol efter en gentest?
Hvad betyder det for min familie?
Etiske overvejelser

Hvad laver Molekylærmedicinsk Afdeling?

Hvilke genetiske svar udgiver MOMA?
Hvordan tolkes og opbevares mine data?

For rekvirenter 

Rekvisitionsblanket
Genpaneler og genlister
Bestilling og svar på analyser