MOMA udfører analyser for læger og afdelinger i Region Midt, i resten af Danmark og nogle få for udenlandske hospitaler.

Skal jeg bruge en henvisning?

Genetisk udredning og rådgivning er en specialistopgave.

Vi undersøger prøver fra patienter, som bliver udredt og behandlet i andre kliniske afdelinger på hospitalet, f.eks. Hjertesygdomme, Klinisk Genetisk Afdeling, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling eller Kræftafdelingen. Her indgår vores molekylærgenetiske analyser som en brik i sygdomsudredning og rådgivning. Det er kun læger ansat på disse kliniske afdelinger, som kan rekvirere en genetisk undersøgelse.

 

Kan jeg købe en gentest hos MOMA?

Nej, MOMA tilbyder ikke kommercielle gentests. Det er kun udvalgte læger og hospitaler der kan rekvirere en gentest.


Hvem ser resultater af min gentest?

Dit genetiske svar modtages og arkiveres i den rekvirerende afdeling. En kopi af svaret opbevares også hos os på MOMA.

For patienter i Region Midt bliver en kopi arkiveret i den elektroniske patientjournal MidtEPJ. Svaret kan ikke tilgås via sundhed.dk i modsætning til andre laboratoriesvar.