Vi undersøger og behandler dig, hvis du har en sjælden sygdom i dine lunger. Her kan du læse om dit forløb og finde praktiske informationer.

Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har en sjælden lungesygdom. 

Du kommer også til os, hvis du skal undersøges med henblik på en eventuel lungetransplantation.

Eksempler på sygdomme, vi behandler:

 • Lungefibrose
 • Sarkoidose
 • Sjældne lungesygdomme

Vi er en del af en medicinsk afdeling. Det betyder, at vi behandler sygdomme med medicin. Tilbyder vi dig behandling, vil det typisk være uden indlæggelse.

Vi samarbejder tæt med andre afdelinger på hospitalet om den behandling, du bliver tilbudt. Dele af behandlingen kan derfor foregå i andre afdelinger.

Læs mere om lungesarkoidose

Læs mere om lungefibrose

Personale du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskellige faggrupper.

Du kan f.eks. møde:

 • Sekretærer
 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Fysioterapeuter

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske

Se oversigt over alle patientvejledninger i Lungesygdomme

Digital forløbsguide (Emento)

Til nogle forløb tilbyder vi en app, som guider dig igennem dig forløb. Appen hedder Emento. Du kan kun bruge den, hvis du er tilknyttet et forløb hos os.

Hent Ementoappen her:

Dit besøg

Sygeplejerske henter patient i venteværelset

Før du kommer

Henvisning

Du skal henvises fra en læge, før du kan blive undersøgt hos os. Du vil oftest være henvist af din egen læge eller fra en læge i en anden hospitalsafdeling.

Det er den henvisende læge, der beslutter om du skal ses i Allergicenter AUH.

Indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til undersøgelse i Lungesygdomme Klinik. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Vær opmærksom på, at du måske har adgang til flere informationer i en digital forløbsguide.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Meld afbud hvis du ikke kan komme

Kontakt os, hvis du er forhindret i at møde op til din aftale.

Vær opmærksom på, at vi har lange ventetider. Du kan ikke forvente en ny tid tæt på din oprindelige tid.

 • Afbud op til en uge før: Ring til os 
 • Afbud til aftaler længere ude i tid: Skriv en sikker mail til os.

Center for Sjældne Lungesygdomme

Telefon 

78 46 22 01

Telefontid

Sekretær: Mandag til fredag kl. 08.00-12.00

Sygeplejerske: mandag til fredag kl. 13.00-14.00

Ved akut sygdom

Ring til egen læge, lægevagten eller 112

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Spørgsmål til din aftale eller behandling?

Vi opfordrer dig til at ringe i telefontiden for at komme i kontakt med os. Du kan også skrive en sikker mail til os.

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Undersøgelse i Center for Sjældne Lungesygdomme

Ved dit første besøg taler du med både en læge og en sygeplejerske.

Du vil blive undersøgt og undersøgelser, der evt. allerede er foretaget, vil blive grundigt vurderet, før vi lægger en behandlingsplan. 

Undersøgelser hos os kan f.eks. være

 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Gangtest

Undersøgelser i andre afdelinger

Der skal ofte flere undersøgelser til, for at vi kan stille en diagnose. Derfor vil du opleve, at vi sender dig til andre afdelinger for at få lavet flere undersøgelser.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • Skanninger af lungerne
 • Kikkertundersøgelser af lungerne
 • Vurdering hos læger fra andre afdelinger som fx Led- og Bindevævssygdomme, Hjertesygdomme og Arbejdsmedicinsk afdeling

Behandling

Du vil typisk få tilbudt behandling med medicin. 

Der kan også være andre behandlingstilbud som f.eks. træning, fysioterapi eller operation. 

Du vil blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb, og behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Når dit forløb hos os slutter

Du går til kontrol i Center for Sjældne Lungesygdomme så længe, vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan f.eks. være:

 • Kontrolbesøg hos din egen læge
 • Genoptræning i din kommune

Vi aftaler den opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. 

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Covid-19 og vaccinationer

Hvis du har spørgsmål om covid og vaccinationer, skal du ringe til egen læge.

Du kan også finde informationer om covid hos Sundhedsstyrelsen.

Gå til Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Recepter og medicin

Receptfornyelse

Recepter kan du forny ved at sende en medicinbestilling til os med appen Mine aftaler eller på booking.rm.dk. Det kræver, at du har en bookingkode.

Det gælder både medicin med og uden betaling. Husk at anføre det i din bestilling, hvis du bestiller recepter på gratis medicin.

Forvent op til 5 hverdages ekspeditionstid fra du skriver til os, før recepten er effektueret.

Vær opmærksom på, at du kun kan bestille medicin specifikt til behandling af den lungesygdom, som bliver fulgt hos os. Recepter på anden medicin skal fornyes via egen læge.

Har du ikke MitID, kan du forny din recept ved at ringe til den klinik som du er tilknyttet.

Læs vejledning om medicinbestilling (receptfornyelse)

Bestil receptfornyelse nu

Bookingkoder

Brug denne bookingkode for at bestille recepter ved Center for Sjældne Lungesygdomme:

 • AUH-LS-R1 

Udlevering af medicin

Medicin med betaling

Medicin med betaling afhenter og betaler du på et almindeligt apotek.

Medicin uden betaling (vederlagsfri)

Hvis du får medicin uden betaling, skal du igennem 3 trin for at få din medicin udleveret:

 1. Bestil receptfornyelse hos os, med mindre du allerede har en gyldig recept (kræver bookingkode)
 2. Bestil udlevering af medicin til boks ved Regionsapoteket Midtjylland (kræver ikke bookingkode)
 3. Hent medicinen, når du får besked om at den er klar til afhentning.

Bestil altid recepter og udlevering af medicin i så god tid som muligt, før du skal bruge din medicin, men vælg tidligst en udleveringdato 5 hverdage efter en receptfornyelse.

Du skal hente medicinen senest 4 dage efter det udleveringstidspunkt, du har valgt.

Har du ikke MitID, kan du forny din recept ved at ringe til den klinik, du er tilknyttet.

Det er også muligt at bestille medicin til hjemmelevering ved Regionsapoteket Midtjylland.

Læs om bestilling af medicin uden betaling ved apoteket:

Medicin til udlevering af medicin i udleveringsboks

Medicin leveret til adresse

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, hvis du og patienten ønsker det, og vi opfordrer dig til at være med.

Din deltagelse er især vigtig ved første besøg, når der er svar på undersøgelsen, og til de første besøg i den afdeling, der skal behandle patienten.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

 

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Center for Sjældne Lungesygdomme

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

Indgang G3, Plan 2, G203

8200 Aarhus N

Kort

Center for Sjældne Lungesygdomme ligger ved Indgang G3

Oversigtskort over klinikkens placering