Klinisk Foto

Kliniske fotos er billeder, der bliver taget for at hjælpe lægerne, fx når de skal:

  • planlægge din behandling
  • forberede en operation
  • dokumentere din behandling.

De billeder, der bliver taget, er ikke røntgenbilleder.

Sådan foregår det, når du skal have taget kliniske fotos

Når du skal have taget et klinisk foto, får du besked om det i den afdeling, du ellers bliver behandlet på. Du skal møde op i vores atelier, hvor en af vores uddannede kliniske fotografer tager de billeder, som afdelingen har bestilt. 

Billederne lægges herefter i din elektroniske patientjournal.

Fotograferne har, som alle andre på hospitalet, tavshedspligt. 

Forskning og undervisning

Nogle gange kan de kliniske fotos også bruges i forbindelse med forskning eller undervisning. Billederne må kun bruges, hvis du har skrevet under på, at det er i orden. Det foregår ved, at du underskriver en samtykkeerklæring, som du får udleveret på den afdeling, du er tilknyttet.

Klinisk Foto før og nu

Klinisk Foto på Aarhus Universitetshospital har eksisteret siden 1957. Afdelingen gik over til digital fotografering i 1994, og i 2014 blev det fast standard at lægge de kliniske fotos i den elektroniske patientjournal (EPJ).

Afdelingen råder over flere dygtige og rutinerede fotografer.

 
En klinisk fotograf i gang med at affotografere et dias, 1970 

 

   Kontakt

   Find vej