Du kommer til os, hvis du skal undersøges for nervesmerter og føleforstyrrelser. Her kan du læse om dit forløb og finde praktiske informationer.

Om klinikken

Patient og pårørende taler med sygeplejerske i konsultationen

Sygdomme vi behandler

Vi diagnosticerer og behandler dig, hvis du har nerveskadesmerter efter en operation eller nerveblokade.

Personale du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskelligt personale.

Du møder læger og sygeplejersker. 

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til Nerveskadeklinikken. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

  • Hvor og hvornår du skal møde op
  • Hvad der skal ske til undersøgelsen
  • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
  • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Tilskud og hjælp til transport

Du skal som patient normalt selv sørge for at komme til og fra hospitalet.

I særlige tilfælde kan du dog få tilskud til kørselsudgifter eller blive kørt med Region Midtjyllands taxaordning.

Læs mere om kørsel og transporttilskud på sundhed.rm.dk

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Når du har scannet dit kort kan du herefter tage plads i vores venteområde foran klinikken.

Du vil blive hentet af vores læge i venteområdet, når det er din tur.

Ventetid

Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå uforudsete ting, som kan give forsinkelser.

Sluk mobilen, når du bliver hentet

Du må gerne bruge din mobiltelefon i venteværelset, men ikke når du skal ind til undersøgelse, da det kan påvirke funktionen af det tekniske udstyr.

Dit forløb

Sådan foregår undersøgelsen

Vi gennemgår din sygehistorie grundigt og taler om de smertesymptomer, du oplever.

Så undersøger vi dig for at se, om vi kan finde et hudområde med føleforstyrrelser.

Hudområdet kan findes med:

  • Nåleprik
  • Berøring med pensel
  • Berøring med kulde/varme-rulle

Hvis vi finder et hudområde med føleforstyrrelser, går vi videre og laver en anden undersøgelse for at finde frem den hudnerve, der er årsag til smerterne. 

Nerven findes ved hjælp af en ultralydvejledt nerveblokade med lokalbedøvelse af hudnerven.

Hvis smerten forsvinder helt eller delvist under denne undersøgelse, er det sandsynligt, at vi har fundet den nerve, der forårsager smerterne, og vi derfor vil kunne stille diagnosen "neuropati af en specifik hudnerve".

Undersøgelser i andre afdelinger

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at supplere med en neurofysiologisk undersøgelse for at stille en endelig diagnose.

Hvis det er relevant for dig, vil vi sørger for, at du bliver henvist til Neurofysiologisk Klinik

Efter undersøgelsen

Du får svar på din undersøgelse af den læge, der har undersøgt dig. Det kan være forskelligt om svaret gives til dig ved fremmøde, per telefon eller via digital post.

Som udgangspunkt slutter dit forløb hos os, når du har fået svar på vores undersøgelse.

I nogle tilfælde kan der være brug for yderligere undersøgelser eller behandling, enten her i Nerveskadeklinikken eller på en af sygehusets andre afdelinger.

Dette bliver planlagt sammen med den der har undersøgt dig og den, der har henvist dig.

Din feed back

Vi vil gerne vide, hvordan du som patient eller pårørende oplevede dit ophold i Nerveskadeklinikken.

Skriv en sikker mail til os, hvis du har en oplevelse du gerne vil dele med os.

Til pårørende

Pårørende venter i område J

Deltagelse i forløbet

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

  • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
  • stille spørgsmål
  • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Ventetid

Som pårørende kan du vente i venteområdet uden for klinikken.

Du kan også besøge Café Nord, krydspunkt J418, der ligger tæt på.

Læs mere om cafeer og åbningstider

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Nerveskadeklinikken

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 3, J319

8200 Aarhus N

Kort

Nerveskadeklinikken ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Nerveskadeklinikken

Telefon

53 89 62 72

Telefontid 

Mandag-fredag kl. 07.30-15.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)