Vi undersøger og behandler dig for svimmelhed og faldtendens. Her kan du læse om dit forløb og få praktiske informationer.

Om klinikken

Vi undersøger og behandler dig, som har faldtendens og/eller bliver svimmel.

Når du kommer i Faldklinikken, kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Ergro- og fysioterapeuter
 • Sekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer, så vi kan se, at du er ankommet. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til Faldklinikken.

Vi henter dig i venteområdet, når det er din tur og følger dig hen til undersøgelsesrummet.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i Faldklinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Under dit besøg

Under dit besøg i Faldklinikken spørger sygeplejerske, fysioterapeut og læge ind til dine symptomer og medicin, og vi laver forskellige undersøgelser.

Undersøgelser kan være:

 • Blodtryksmåling
 • Synstest
 • Måler og vejer dig
 • Hukommelsestest
 • Depressionstest
 • Balancetest og undersøgelse af din funktionsevne
 • Undersøgelse og behandling for øresten
 • Røntgen og skanning
 • Alkoholscreening
 • Blodprøver
 • Elektrokardiogram

Vi samarbejder tæt med de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os.

I samarbejde med dig lægger vi en plan for dit behandlingsforløb. Behandlingsforløbet går først i gang, når du har sagt ja til den plan, vi har lagt. Planen får du med hjem.

Derudover vil vi vurdere dit behov for træning og evt. lægge en plan for det rette træningstilbud.

Opfølgning sker ved flere besøg i klinikken eller pr. telefonkontakt.

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Faldklinikken, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling. 

Vi informerer dig om afslutning og aftaler din videre plan med henblik på videre træning og evt. genoptræning, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det. Som pårørende kan du dog ikke deltage under hukommelses- og depressionstest.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • skabe tryghed hos patienten under undersøgelser

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Se liste med patientforeninger på sundhed.dk

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Faldklinikken

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 2, J214

8200 Aarhus N

Kort

Faldklinikken ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt Faldklinikken

Telefon

78 46 19 25

Telefontid 

Hverdage: Kl. 08.00-15.30

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)