Som patient har du en række rettigheder. Her kan du få overblik over dine rettigheder og se, hvor du kan læse mere og få rådgivning omkring rettigheder.

Adgang til behandling

Information og data

Børn og unges rettigheder

Klage og erstatning

Råd og vejledning