Hvis du går i 9. eller 10. klasse og har interesse for de sundhedsfaglige uddannelser og andre fag på hospitalet, kan du komme i praktik hos os. Læs mere her.

Hvem kan komme i erhvervspraktik?

Erhvervspraktik på Aarhus Universitetshospital henvender sig til elever fra 9. og 10. klasse, som er motiverede for de sundhedsfaglige uddannelser og for de uddannelser, der er i et køkken og inden for service/portørområdet.

Hvad kan du komme i praktik som?

Der kan være mulighed for praktik inden for følgende områder:

  • køkkenfag som ernæringsassistent, kok, bager og slagter
  • sygeplejerske
  • bioanalytiker
  • fysioterapeut
  • ergoterapeut
  • radiograf
  • serviceassistent /portør
  • sundhedsadministrativ koordinator / lægesekretær
  • jordemoder

Hvornår og hvor længe kan du komme i praktik?

Der er mulighed for 2-5 dages forløb, som vil bestå af rundvisning og introduktion kombineret med praktik. I praktikken følger eleven en fagperson inden for de forskellige områder, som eleven på forhånd har valgt.

Praktikken tilbydes hele året (undtagen i skoleferier) i det omfang, der kan findes plads i afdelingerne.

Sådan gør du

Du skal tilmelde dig sammen med din UU-vejleder via det kommunale system, UNOUNG. 

Læs mere om erhvervspraktik på udsynmodarbejdslliv.dk

Vær opmærksom på, at du skal søge praktikken mindst 4 uger før ønsket praktikstart.

Jo flere forskellige uger og fagretninger du søger, jo større er chancen.