Hop til hovedindhold

Det er vores erfaring, at du har bedre forudsætning for at opnå et godt resultat, hvis du på forhånd ved, hvad du skal igennem. Derfor vil vi bede dig, og gerne en pårørende om at læse denne information igennem.

Der er et liv efter amputation

At få amputeret et ben betyder stor ændring i dit liv og levevis, da du i en periode eller for nogles vedkommende altid vil have brug for hjælp fra andre til personlig pleje og andre gøremål i hverdagen.

Det er helt normalt at have følelser såsom angst, vrede, sorg, bitterhed eller
utryghed. Nogle giver udtryk for, at de ”mister en del af sig selv”. Det er derfor vigtigt, at få talt med personalet, pårørende eller praktiserende læge om dine følelser og tanker.

Amputation foretages kun, når andre behandlingsmuligheder er opbrugte og først efter omhyggelig information fra en læge og efter din accept. Den hyppigste årsag til amputation er dårlig blodforsyning (åreforkalkning), som kan resultere i smerter, sår, der ikke vil hele op og slutteligt koldbrand. Andre årsager til amputation kan være ulykker eller infektion.

Formålet med amputation er at bedre din livskvalitet og i enkelte tilfælde at redde liv. Amputation på et ben sker typisk under knæet (underbens-amputation) eller over knæet (lårbens-amputation). Niveauet for amputation afhænger af, hvor udbredt sygdommen og smerterne er, hvordan mulighed for opheling af operationssåret er, samt dit helbred og din funktionsniveau.


Forbered dig til operationen

Du taler med en læge og sygeplejerske om forløbet

Du taler med en fysio- eller ergoterapeut om hjælpemidler i hjemmet

Hold pause med blodfortyndende medicin

Følg anbefalingerne i forhold til ernæring, rygning og alkohol

Medbring toilettaske, medicin, tøj mm.


På operationsdagen

Stop med at spise 6 timer før - stop med at drikke 2 timer før

Gå i bad hjemmefra

Du skal have målt blodtryk, puls og temperatur

Du er velkommen til at have én pårørende med under indlæggelsen


Om operationen

Sådan foregår operationen

Du vil få anlagt en nerveblokade i benet


Risici og bivirkninger

Manglende sårheling og betændelse i operationssåret

Blodtab under operationen

Blodprop i ben og/eller lunger

Lungebetændelse


Efter operationen

Smerter efter operationen

Sårbehandling

Genoptræning under indlæggelsen

Udskrivelse fra sygehuset


Genoptræning

Genoptræning efter udskrivelsen


Når du kommer hjem

Fortsæt med smertebehandling

Hold øje med tegn på betændelse

Operationssåret

Fjernelse af sting

Forstoppelse


Videre forløb

Benprotese


Mere information

Dansk Handicap Forbund

Amputationsforeningen


Kontakt

Får at sikre, at du får den rigtige hjælp så hurtigt som muligt efter udskrivelsen, er det vigtigt, at du kontakter os, hvis der opstår spørgsmål:

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 3

Sygeplejersken: 7845 4143

Fysio- og ergoterapiafdeling: 7845 6750