Hop til hovedindhold

I Afdeling for Ortopædkirurgi arbejder vi aktivt med at involvere pårørende i hele forløbet. Da du bliver indlagt på en enestue, er der god mulighed for at inddrage dine pårørende som en værdifuld støtte for dig.

Det er ikke alle, som har pårørende, der kan involveres, og det er ikke alle, der ønsker at pårørende bliver inddraget i deres sygdomsforløb. Det har vi som personale stor respekt for, og det har ikke indflydelse på din pleje og dit behandlingsforløb.

Denne information handler om de muligheder, der er for dine pårørende.


Dit forløb hos os


De fysiske rammer


Mad og drikke


Telefon og internet


Kontakt

Hvis du eller dine pårørende har yderligere spørgsmål, er I velkommen til at henvende jer til personalet.

Sengeafsnit 2 - Plan 7 krydspunkt J713 -  tlf. 78454142

Sengeafsnit 3 - Plan 8 krydspunkt J813 -  tlf. 78454143