Hop til hovedindhold

Om operationen

Formålet med operationen

Formålet med ankelstabiliserende operation er at fjerne eller mindske tilbøjligheden til forvridning af anklen og på længere sigt at fjerne den hævelse og de smerter, som kan være forbundet med løshed af ankelleddet.

Selve indgrebet

Den anvendte operationsteknik afhænger af, hvilket ledbånd som er beskadiget. Hvis der er tale om beskadigelse af det forreste ledbånd, anvendes simpel overskæring og opstramning af ledbåndet (se figur 1).

Hvis der er tale om en læsion af det bagerste ledbånd foretages ofte en rekonstruktion af ledbåndet med en sene (se figur 2).

Figur 1 - Opstamning af ankelleddets forreste ledbånd

Figur 2 - Rekonstruktion af ankelleddets bageste ledbånd med sene, taget fra ydersiden af anklen

 

Forventninger til resultatet

Operationen vil som regel medføre en stabilisering af ankelleddet og på længere sigt en formindskelse af smerter af ankelleddet.

Smerter som skyldes bruskskade i anklen formindskes ikke.

Nedadbøjningen kan blive begrænset ved rekonstruktion med sene.

Operationen foregår ambulant

Operationen finder sædvanligvis sted på Dagkirurgisk Afsnit og foretages under fuld bedøvelse.

Efter operationen

Efterbehandlingen vil være letvægtsgips i en periode på 4-5 uger. 

I genoptræningsperioden skal du anvende en ankel-stabiliserende bandage (Aircast-bandage) i situationer, hvor der er øget risiko for nye forstuvninger. I genoptræningsperioden kan man med fordel anvende vippebræt til optræning af bevægelighed og stillingssans.

Du skal herefter genoptræne bevægeligheden i ankelleddet og først genoptage kontaktsport efter 4-5 måneder. Det er vigtigt at begynde med sportsaktiviteter, hvor risikoen for gentagne forstuvninger er lille f.eks svømning og cykling.

Du må forvente en tendens til hævelse og ømhed af foden i op til et år eller mere efter operationen.

Komplikationer

Der kan forekomme sårkomplikationer, der kan medføre et forlænget forløb. Slutresultatet vil normalt ikke påvirkes.

Forstuvninger i ophelingsperioden kan medføre en svækkelse af ledbåndet og dermed risiko for fornyet instabilitet.

Operationsarret kan være ømt efter operationen.


Generelt om fod/ankelkirurgi

Fod/Ankelsektoren

Fod/ankel-sektoren er en af 11 specialsektorer under ortopædkirurgisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Fod/ankel-sektoren varetager den højt specialiserede fod/ankel-kirurgi i regionen og en stor del af vest-Danmark. Desuden varetages den mere almindelig fod/ankel-kirurgi i det omfang kapaciteten er til rådighed.

Sektoren har undervisningsopgave både for lægestuderende og læger under uddannelse til speciallæger i ortopædisk kirurgi. Du vil derfor kunne møde læger under uddannelse som udfører visse operationer eller dele af operationen, under supervision af en af afdelingens speciallæger. Det vil dog normalt være den læge som du har aftalt operationen med som udfører operationen eller er til stede som superviser og har ansvaret for operationen.

Forventninger til resultat

Den operation som er planlagt har det formål at afhjælpe en specifik sygdomstilstand. Det kan forekomme ved en hvilken som helst operation at der ikke opnås den tilsigtede virkning. I så fald vil det kunne opleves som at tilstanden forværres. Lægen vil informere dig om det hvis der er en særlig øget risiko for et sådan udfald af operationen.

Komplikationsrisiko

Der kan optræde komplikationer til en hvilken som helst operation. Nedenfor er beskrevet den type komplikationer som kan optræde ved alle typer fod/ankel-operationer.

Er der en særlig risiko for komplikationer ved den type operation som du skal have udført eller som følge af særlige helbredsmæssige forhold hos dig selv, vil du få det oplyst af lægen:

Nerveskader:
Ved operation på fod eller ankel vil der kunne forekomme beskadigelse af nervegrene som giver følesans til huden. Det vil kunne give anledning til et hudområde med ændret følesans og i visse tilfælde en nerveknudedannelse som kan være følsom for tryk.

I sjældne tilfælde kan der optræde et smertesyndrom med smerter og stærk overfølsomhed af huden.

Sårhelingskomplikationer:
Der kan forekomme forsinket sårheling eller overfladisk infektion. Det påvirker almindeligvis ikke slutresultatet af operationen, men kan bevirke forlænget bandagering og/eller antibiotikabehandling i en kortere periode og hyppigere ambulante konsultationer.

Alvorlig infektion med infektion i knogle eller led eller omkring det materiale som evt. er sat ind i forbindelse med operationen kan forekomme, men sjældent. En sådan infektion vil i nogle tilfælde medføre, at der skal foretages fornyet operation, og ofte at det indsatte materiale vil skulle fjernes.

Forebyggelse af sårhelingskomplikationer:
Er du ryger, vil rygestop mindske risikoen for sårhelingskomplikationer. Vi anbefaler normalt rygestop fra 5 uger før en planlagt operation.

Efter operationen er det vigtigt at bekæmpe hævelse af foden ved at holde foden hævet til vandret niveau eller lidt derover de første uger.

Optræning

Der er normalt ikke behov for at der iværksættes nogen egentlig optræning efter fod/ankel-operationer. Du vil blive vejledt i hvilke øvelser og hvilken aktivitet, det er hensigtsmæssigt at foretage.

Træning består derudover i at du må begynde at gå, og at gangdistancen øges i takt med at helingen efter operationen tillader det og under hensyn til de gener du har. Det er vigtigt at gangbelastningen ikke medfører for mange smerter. Erfaring viser at det i høj grad drejer sig om at holde igen i efterforløbet og undgå for mange smerter frem for at træne energisk.

Hvis det i særlige tilfælde skønnes, at det er hensigtsmæssigt med et egentlig optræningsforløb, vil det blive vurderet af lægen og fysioterapeuten om det skal ske i kommunalt regi efter udarbejdelse af en genoptræningsplan eller det skal ske hos vores egen fysioterapeut (specialiseret optræning).

Sygemelding

Det kan ikke afgøres på forhånd hvor lang tid det er nødvendigt at være sygemeldt efter en bestemt operation. Sygemeldingsperioden afhænger i høj grad af arbejdets karakter. Lægen kan oplyse dig om, hvad der kan forventes i forhold til din arbejdssituation og den operation som planlægges. Man skal dog være forberedt på, at uanset om det blot er en lille operation man skal have lavet, vil foden være øm og hævet i adskillige måneder efter operationer. Det kan gøre det vanskeligt at finde tilstrækkeligt rummeligt fodtøj, og det vil begrænse mulighederne for at gå.


Mere information

Når/hvis du skal opereres

Læs om hvordan du skal forberede dig på operationen, og hvad du må i tiden efter operationen i den generelle vejledning om operationer i fod og ankel:

Operation i ankel og fod - ambulant


Kontakt

Fod/Ankel sekretariat: 78454160 (Hverdage mellem 9-12)