Hop til hovedindhold

Om operationen

Formål med operationen

Formålet med operationen er at afhjælpe smerter i ankelleddet som følge af lokale skader på brusken og oftest også den underliggende knogle.

Det er en forudsætning for at få operationen, at den øvrige brusk i leddet er normal. Og det er ikke en behandling, der kan bruges mod slidgigt.

Selve indgrebet

Ved operationen renses skaden op, så man kommer ned til sund knogle og knoglemarv. Det hul, som her opstår i knoglen, fyldes op med knogle, som vi tager fra din hoftekam. Den transplanterede knogle dækkes med kunstigt brusk, som limes fast med en vævslim.

Ofte laves operationen gennem en åbning på forsiden af ankelleddet, men nogen gange ligger skaden sådan, at vi er nødt til at tage ankelknoen af, som efter operationen skrues fast igen.

I nogle tilfælde kan der være behov for supplerende indgreb, som f.eks. en korrektion på hælknoglen, så hælen kommer bedre ind under foden.

Forventninger til resultatet

Både med behandling og uden behandling er forløbet af disse skader meget lunefulde. Der er ingen entydig sammenhæng mellem skadens størrelse og de symptomer, der opleves. 

Det enkelte studie, der foreligger på denne metode, angiver en bedring hos ca. 7-8 ud af 10.

Du skal indlægges i forbindelse med operationen

Du må forvente en indlæggelsestid på 2-4 dage i forbindelse med operationen.

Efter operationen

De første 2 uger er du forsynet med en gipsskinne.

Efter 14 dage kommer du ind til fjernelse af gipsskinne og stingene samt instruktion i bevægeøvelser ved vores fysioterapeut.

De første 6 uger må foden ikke belastes, da belastning hæmmer helingen af brusken. Du må dog gerne vippe med foden, og det er vigtigt at lave bevægeøvelser, da bevægelse stimulerer bruskhelingen.

Efter 6 uger må du begynde at lægge vægt på foden. Vægtbelastningen øges gradvist, indtil du 8 uger efter operationen må gå med fuld belastning.

Efter 10-12 uger skal du til kontrol hos den læge, som har opereret dig for at se, om der er problemer, der kræver særlig opmærksomhed.

Det næste halve års tid skal du undgå al hård belastning af ankelleddet. Vil du vedligeholde din kondition kan aktiviteter som svømning, cykling og cross-trainer anbefales, men aktiviteter som løb og deslige er udelukket.

Hvis der et halvt år efter operationen ikke er væsentlige gener, kan du forsøge at øge aktivitetsniveauet, men for en del er dette ikke muligt.

Brusken vil have sin maksimale styrke efter ca. 1 år. Tilstanden vil typisk være stationær efter ca. halvandet år. Langtidsundersøgelser viser, der kan være en bedring op til 5 år efter operationer for bruskskader.

Komplikationer

Ved denne operation kan der optræde komplikationer i form af manglende heling af ankelknoen, hvis det har været nødvendigt at tage den af for at komme til skaden.

Ved operationen kan der derudover optræde komplikationer, som optræder ved operationer generelt. Se under Mere information i bunden af denne vejledning.


Generelt om fod/ankelkirurgi

Fod/Ankelsektoren

Fod/ankel-sektoren er en af 11 specialsektorer under ortopædkirurgisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Fod/ankel-sektoren varetager den højt specialiserede fod/ankel-kirurgi i regionen og en stor del af vest-Danmark. Desuden varetages den mere almindelig fod/ankel-kirurgi i det omfang kapaciteten er til rådighed.

Sektoren har undervisningsopgave både for lægestuderende og læger under uddannelse til speciallæger i ortopædisk kirurgi. Du vil derfor kunne møde læger under uddannelse som udfører visse operationer eller dele af operationen, under supervision af en af afdelingens speciallæger. Det vil dog normalt være den læge som du har aftalt operationen med som udfører operationen eller er til stede som superviser og har ansvaret for operationen.

Forventninger til resultat

Den operation som er planlagt har det formål at afhjælpe en specifik sygdomstilstand. Det kan forekomme ved en hvilken som helst operation at der ikke opnås den tilsigtede virkning. I så fald vil det kunne opleves som at tilstanden forværres. Lægen vil informere dig om det hvis der er en særlig øget risiko for et sådan udfald af operationen.

Komplikationsrisiko

Der kan optræde komplikationer til en hvilken som helst operation. Nedenfor er beskrevet den type komplikationer som kan optræde ved alle typer fod/ankel-operationer.

Er der en særlig risiko for komplikationer ved den type operation som du skal have udført eller som følge af særlige helbredsmæssige forhold hos dig selv, vil du få det oplyst af lægen:

Nerveskader:
Ved operation på fod eller ankel vil der kunne forekomme beskadigelse af nervegrene som giver følesans til huden. Det vil kunne give anledning til et hudområde med ændret følesans og i visse tilfælde en nerveknudedannelse som kan være følsom for tryk.

I sjældne tilfælde kan der optræde et smertesyndrom med smerter og stærk overfølsomhed af huden.

Sårhelingskomplikationer:
Der kan forekomme forsinket sårheling eller overfladisk infektion. Det påvirker almindeligvis ikke slutresultatet af operationen, men kan bevirke forlænget bandagering og/eller antibiotikabehandling i en kortere periode og hyppigere ambulante konsultationer.

Alvorlig infektion med infektion i knogle eller led eller omkring det materiale som evt. er sat ind i forbindelse med operationen kan forekomme, men sjældent. En sådan infektion vil i nogle tilfælde medføre, at der skal foretages fornyet operation, og ofte at det indsatte materiale vil skulle fjernes.

Forebyggelse af sårhelingskomplikationer:
Er du ryger, vil rygestop mindske risikoen for sårhelingskomplikationer. Vi anbefaler normalt rygestop fra 5 uger før en planlagt operation.

Efter operationen er det vigtigt at bekæmpe hævelse af foden ved at holde foden hævet til vandret niveau eller lidt derover de første uger.

Optræning

Der er normalt ikke behov for at der iværksættes nogen egentlig optræning efter fod/ankel-operationer. Du vil blive vejledt i hvilke øvelser og hvilken aktivitet, det er hensigtsmæssigt at foretage.

Træning består derudover i at du må begynde at gå, og at gangdistancen øges i takt med at helingen efter operationen tillader det og under hensyn til de gener du har. Det er vigtigt at gangbelastningen ikke medfører for mange smerter. Erfaring viser at det i høj grad drejer sig om at holde igen i efterforløbet og undgå for mange smerter frem for at træne energisk.

Hvis det i særlige tilfælde skønnes, at det er hensigtsmæssigt med et egentlig optræningsforløb, vil det blive vurderet af lægen og fysioterapeuten om det skal ske i kommunalt regi efter udarbejdelse af en genoptræningsplan eller det skal ske hos vores egen fysioterapeut (specialiseret optræning).

Sygemelding

Det kan ikke afgøres på forhånd hvor lang tid det er nødvendigt at være sygemeldt efter en bestemt operation. Sygemeldingsperioden afhænger i høj grad af arbejdets karakter. Lægen kan oplyse dig om, hvad der kan forventes i forhold til din arbejdssituation og den operation som planlægges. Man skal dog være forberedt på, at uanset om det blot er en lille operation man skal have lavet, vil foden være øm og hævet i adskillige måneder efter operationer. Det kan gøre det vanskeligt at finde tilstrækkeligt rummeligt fodtøj, og det vil begrænse mulighederne for at gå.


Mere information

Når/hvis du skal opereres

Læs om hvordan du skal forberede dig på operationen, og hvad du må i tiden efter operationen i den generelle vejledning om operationer i fod og ankel:

Operation i fod og ankel - med indlæggelse


Kontakt

Fod/Ankel sekretariat: 78454160 (Hverdage mellem 9-12)