Hop til hovedindhold

Du har fået kontstateret kræft i overkæben og det er vurderet at den bedste behandling for din sygdom er operation.

I nogle tilfælde er det nødvendigt også at give strålebehandling.


Vær opmærksom på

Kontakt booking i Øre-, Næse- og Halskirurgi, hvis du bliver syg eller er forhindret i at komme

Nedsæt rygning til et minimum de sidste 14 dage op til operationen

Køb smertestillende medicin til, når du kommer hjem

Du skal sørge for god mundhygiejne før og efter operationen

Hvis du bruger briller, høreapparat og/eller protese...

Lad værdigenstande blive hjemme

Medbring læsestof eller anden underholdning


Forbered dig til operationen

Stop med at spise 6 timer før - stop med at drikke 2 timer før

Hold pause med blodfortyndende medicin

Du skal lave denne mundhygiejne aftenen før operationen


På operationsdagen

Vask dig grundigt og fjern make-up, smykker og piercinger

Dit hår/skæg fjernes i operationsområdet

Medbring din vanlige medicin i original indpakning

Fortæl det til personalet, hvis der er noget i din forberedelse, du har haft svært ved eller mangler

Du skal være indlagt i sengesafsnittet 3-10 dage efter operationen


Om operationen

Sådan foregår operationen

Du får ernæringssonde

Du vil få fjernet tænder


Risici og bivirkninger

Kontakt sengeafsnittet ved feber, rødme eller hævelse ved operationsarret, eller hvis du er i tvivl om noget

Du kan risikere at få infektion

Du kan risikere at bløde

Du får eventuelt et dræn


Efter operationen

Du vil have smerter og være hævet i munden

Du skal være særlig opmærksom på din mundhygiejne

Du skal skylle med Klorhexidin

Du kan ikke bruge din tandprotese

Du skal være sygemeldt i mindst 3-4 uger


Genoptræning

Vi sender henvisning ved behov for støtte og genoptræning


Når du kommer hjem

Du må spise og drikke som normalt

Undgå hård fysisk træning de første 14 dage

Du kan opleve lugtgener fra munden

Du skal pleje dit sår


Videre forløb

Hvis du skal til svar og/eller kontrol, vil du få tilsendt en tid i din e-boks


Mere information

Se din journal på www.sundhed.dk


Kontakt

Hoved- og Halskirurgisk Sengeafsnit

Booking i Øre-, Næse- og Halskirurgi

Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik