Hop til hovedindhold

Din nærmeste har i forbindelse med denne indlæggelse i perioder svært ved at ”holde styr på tankerne” og opfører sig måske meget anderledes end normalt.

Patienten kan måske høre og se ting, der ikke er rigtige (hallucinationer), men for ham eller hende føles de virkelige. Vi har ud fra en lille test vurderet, at hans/hendes evne til at koncentrere sig er nedsat, og at han/hun har symptomer på at være i en forvirringstilstand, såkaldt delirium.

Delirium kan ramme alle


Symptomer

En normal samtale vil ikke give mening

Mange reagerer på tilstanden ved at trække sig ind i sig selv

Der kan komme pludselige vredesudbrud og/eller perioder med angst eller stor uro

Patienten kan være unødigt bange eller irriteret

Tilstanden er ofte værre om aftenen/natten


Årsag

Fysisk stress kan udløse delir

Psykisk stress kan udløse delir

De udløsende årsager kan ikke altid fjernes


Om forløbet

Tilstanden går altid over igen

Tal oplevelserne igennem

Støt hinanden

Efter udskrivelse


Om behandlingen

Behandlingen handler først og fremmest om at skabe tryghed, genkendelighed og faste rammer

Giv korte beskeder i et enkelt sprog

Forsøg at undgå ord der kan misforståes

Gentag fakta

Gentag nødvendigheden af generende faktorer

Sørg for genkendelige ting

Søvn er meget vigtig


Gode råd

Det er svært at være pårørende

Del gerne tanker og følelser med personalet

Du/I er altid velkomne til at spørge personlet

Tilrettelæg dit besøg


Kontakt

Hjertesygdomme

Telefon

78 45 00 00

Adresse

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N