Læs om symptomer, undersøgelse og behandling i Neurologisk Klinik i forbindelse med blodprop eller hjerneblødning

Symptomer

Blodprop eller hjerneblødning vil ofte starte med pludselige symptomer på grund af akut blodmangel i den del af hjernen, som forsynes fra et blodkar.

Det giver ofte ændret:

 • syn
 • tale
 • følesans eller
 • evne til at bevæge sig

Undersøgelse

Du tilbydes enten ambulant undersøgelse, som varer ½ - 1 dag eller indlæggelse i et til flere døgn.  

Du vil blive undersøgt ved samtale og neurologisk undersøgelse.

Den neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på: 

 • Bevidsthedstilstand
 • Sprog
 • Kranienervefunktion 
 • Lammelser og motorik 
 • Nakkestivhed og reflekser 
 • Gangfunktion 
 • Koordination (Ataksi) 
 • Sensibilitet

Herefter vil der ofte blive gennemført:

 • Billeddiagnostik - Skanning af hjernen og ultralydsundersøgelse af halskarene
 • Hjertediagram eller overvågning af hjerterytme - 
  Disse undersøgelser kan vise, om du har forandringer i hjerterytmen
 • Måling af blodtryk, temperatur, puls
 • Test af synkefunktion og blæretømning

Efter undersøgelse

Alt efter om diagnosen er blodprop i hjernen, hjerneblødning eller andre tegn på sygdom tilbydes medicinsk behandling og efter behov supplerende undersøgelser og observation.

Fysio-, ergoterapeut og evt. talepædagog hjælper med at bedømme, hvordan du kan genoptræne.

Behandling

 • Akutte behandlinger mod blodprop i hjernen
 • Medicin forebyggende mod nye blodpropper
 • Tæt kontrol af blodtryk ved hjerneblødning.
 • Rådgivning om rygeophør, kostændringer og mere aktiv livsstil

Hvis vi vurdere, at du skal til opfølgende kontrol, planlægges det før du bliver udskrevet.

I nogle tilfælde vil du få genoptræning under videre hospitalsindlæggelse.

Der kan også etableres opfølgende kontakt fra apopleksiteams og kommunal genoptræning ved udarbejdelse af genoptræningsplan.

Kontakt

Vaskulært Team

Telefon

Sygeplejerske: 78 45 42 00 (hverdage kl. 08-09.30)

Sekretær: 78 45 42 00 (hverdage kl. 08-09.30)

E-mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Med sikker mail sender du via e-boks, og dine oplysninger er dermed beskyttede.