Et tilbud til jer der er førstegangsfødende og har haft en ukompliceret fødsel.

Hvem kan få tilbudt tidlig hjemmebarsel?

Tidlig hjemmebarsel er et fast tilbud for førstegangsfødende familier om at tage hjem 4-6 timer efter fødslen.

Vi anbefaler dette til familier, som føder i uge 37-42 af graviditeten, hvor fødslen har været ukompliceret for mor og barn. 

I vil blive informeret om muligheden for tidlig hjemmebarsel i en af de sidste jordemoderkonsultationer i graviditeten. 

Hvis tidlig hjemmebarsel fortsat er vores anbefaling efter fødslen, vil I blive inddraget i beslutningen, om I ønsker indlæggelse på familieafsnittet eller tidlig hjemmebarsel.

Hvad går tidlig hjemmebarsel ud på?

I stedet for at være indlagt på vores familie afsnit i ca. 48 timer, modtager I vejledning i jeres hjem.

Ved Tidlig hjemmebarsel bliver I tilbudt:

  • Hjemmebesøg på ca. dag 1 efter fødslen
  • Telefonopringning fra vores efterfødselsklinik på dag 2
  • Hjemmebesøg på ca. dag 3 efter fødslen inkl. hørescreening, hælprøve af jeres barn og vurdering af mor/barn/familiens trivsel

Desuden kan I anvende barselsforløbsguide i EMENTO-app ift. at læse relevant information omkring barnets første leveuge, og til at sende spørgsmål/billeder til efterfødselsklinikken.

Fordele ved at komme tidligt hjem

Fordelene ved at tage hjem kort efter fødslen kan være følgende:

  • Mere ro og tryghed i eget hjem, hvilket øger frigivelse af hormonet oxytocin, der bl.a. er godt for mælkeproduktionen
  • Kort efter fødslen frigives energi som gør de fleste friske. Derfor kan det være lettere at overskue hjemtur 4-6 timer efter fødslen, fremfor efter 48 timer
  • Mere inddragelse af far/partner i opstart af amning og alt andet nyt  - fordi I er på hjemmebane

Det kan være en fordel at have vænnet sig til at være hjemme ved 3. og 4. døgnet efter fødslen, da barn ofte er urolig i disse døgn samtidig med, at man som forældre ofte er overvældede og trætte pga. omvæltningen og de nye forældreroller.