Familiær Hyperkolesterolæmi (FH) kaldes også arveligt forhøjet kolesterol. Læs om, hvad det er og hvilke risici det medfører

Familiær Hyperkolesterolæmi (FH) kaldes også arveligt forhøjet kolesterol. Det viser sig ved, at man har for meget LDL-kolesterol i blodet, ofte to til fire gange højere end det normale.

Der kan være tale om FH, hvis LDL er over 5 mmol/l hos personer over 40 år, eller ved LDL-kolesterol over 4 mmol/l hos personer under 40 år.

Ved forhøjet LDL-kolesterol i blodet, har man en øget risiko for hjerte-karsygdomme. Denne risiko falder, hvis man kommer i medicinsk behandling for sit forhøjede kolesterol.

FH forekommer hos 1 ud af 250 personer i Danmark. Det betyder at cirka 26.000 danskere har FH.

FH skyldes ikke usund kost eller livsstil, men derimod en genetisk ændring i vores DNA, som er  arvemateriale nedarvet  ffra vores far og/eller mor.

 

Man kan videregive FH til sine børn, og både drenge og piger kan arve den genetisk ændring. Der er 50% risiko for at videregive det til sine børn."

Patientvejledninger

I Lipid-klinikken har vi udarbejdet information om forhøjet kolesterol:

Arveligt forhøjet kolesterol (slægtning)

Arveligt forhøjet kolesterol - samtale i Lipidklinikken