Om Intensiv Café

At komme sig efter kritisk sygdom kan være en proces der strækker sig over en længere periode. Tidligere intensiv-patienter fortæller om at kunne have forskellige fysiske, psykiske og kognitive udfordringer efter udskrivelsen. Det kan være svært at dele, hvordan det er at have været kritisk syg og indlagt i en intensivafdeling med nogen, der ikke selv har prøvet det.

Derfor er det vores erfraing, at mange tidligere intensiv-patienter og pårørende kan have glæde af at møde andre i samme situation. Det har du mulighed for i Intensiv Café, hvor du fx kan dele:

  • Oplevelser
  • Erfaringer
  • Bekymringer
  • Viden
  • Gode råd

Dit besøg i cafeen

Invitation i e-boks eller besøg uden invitation

Du får automatisk en invitation til Intensiv Cafe i din e-boks (pr. brev, hvis du er fritaget for e-boks), hvis du har været indlagt på Intensiv i mere end 48 timer.

Du er også meget velkommen, selvom du ikke har modtaget en invitation. Der er ingen tilmelding, du møder bare op.

Du og dine pårørende er velkomne til at besøge cafeen flere gange.

Åbningstid

Caféen er åben den første onsdag i hver måned kl. 16-17.30, og vi byder på kaffe, the og vand.

Når du kommer

Gå til receptionen ved indgang G og spørge i hvilket lokale cafémødet finder sted - Intensiv Café flytter fra gang til gang alt efter, hvor der er plads.

Del erfaringer og bekymringer med andre

I caféen møder du andre tidligere intensiv-patienter og pårørende. Det er forskelligt, hvor mange der kommer. Nogle gange kommer der mange, andre gang få.

Du kan dele dine gode og dårlige oplevelser, vende dine bekymringer og stille spørgsmål til andre tidligere intensiv-patienter, pårørende og sygeplejersker fra Intensiv.

Du bestemmer selv, hvor meget du har lyst til at fortælle om dig selv og dit forløb. Måske vil du bare gerne lytte, og det er også fint.

Få råd og vejledning fra sygeplejersker

Du vil altid kunne møde sygeplejersker, som kommer fra nogle af hospitalets intensivafsnit.

Sygeplejersker fra Intensiv, der er med til cafémøderne, kan rådgive og vejlede, hvis du har spørgsmål. De har dog ikke kendskab til din specifikke indlæggelse eller journal. Hvis du har spørgsmål, som de ikke kan svare på, kan de altid henvise dig til andre fagpersoner. Sygeplejerskerne har tavshedspligt.

Hvis du ikke har overskud til eller mod på at møde op i cafeen, kan du finde information her på siden, som måske kan besvare nogle af dine spørgsmål.

Besøg evt. det intensivafsnit, du var indlagt i

Mange tidligere intensiv-patienter kan ikke huske deres indlæggelse på Intensiv eller husker kun brudstykker af det. For nogle kan det derfor være en god idé at gen-besøge intensivafsnittet på et senere tidspunkt

Har du behov for at besøge det afsnit, hvor du var indlagt, er du altid velkommen til at ringe til afsnittet og aftale en tid.

Her vil personalet kunne vise dig rundt i afsnittet og måske vise dig en patientstue. Det kan være, du også kan få mulighed for at møde et par af de sygeplejersker eller læger, der tog sig af dig under indlæggelsen.

Kontakt afsnittet og aftal besøg

  • Intensiv Øst, ved indgang G, sygepleje-koordinatoren kontaktes via sekretær på tlf. 3091 1111
  • Intensiv Nord, ved indgang J, sygepleje-koordinatoren kontaktes via sekretær på tlf. 7846 2952

Delirium på Intensiv

Delirium er en forbigående forstyrrelse af bevidstheden og evnen til at forstå og tolke syns- og høreindtryk. Delirium kan bl.a. vise sig som vrangforestillinger eller hallucinationer og er meget almindeligt hos kritisk syge patienter under og efter indlæggelse på Intensiv.

Mere information:

Til pårørende

Pårørende er velkomne i caféen

Som pårørende til en tidligere intensiv-patient, er du meget velkommen i Intensiv Café, hvor du kan få råd og vejledning og tale med andre i samme situation. 

Børn som pårørende

Er du barn/ung eller har du børn eller børnebørn, der er pårørende til en alvorlig syg voksen, kan der være gode råd at hente i følgende links:

Netværk og støtte

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

  • Komapiloterne - Facebookside for alle tidligere intensiv-patienter 
  • PIPS - Patientforening for intensiv patienter, pårørende og sundhedspersonale

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Intensiv Cafe

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang G - Spørg efter lokale i receptionen (Intensiv Cafe flytter fra gang til gang alt efter, hvor der er plads)

8200 Aarhus N

Kort

Intensiv Cafe ligger ved Indgang G.