Behandling med Yttrium-90-DOTATOC foregår på Kræftafdelingen, da denne afdeling har specielle isolationsstuer med særligt toiletafløb til strålebehandling.
Her skal du være indlagt et døgn, da størstedelen af radioaktiviteten udskilles med urinen i løbet af de første 24 timer.

Yttrium-90-DOTATOC indsprøjtes i blodet, via en venflon, der er lagt i en blodåre i albuen. Når Yttrium-90-DOTATOC binder sig til tumorcellerne udsender Yttrium-isotopen betastråling lokalt på tumoren, hvorved tumorcellerne ødelægges.
Risikoen for bivirkninger ved denne bestråling er lille. De fleste patienter lægger således ikke mærke til noget, da strålerne fra det radioaktive stof Yttrium-90 især rammer tumorceller og kun i beskedent omfang det omgivende væv.

Da størstedelen af radioaktiviteten udskilles med urinen er det en god ide at drikke rigeligt for at fremme udskillelsen. Udskillelsen med urinen fremmes også ved den såkaldte
nyrebeskyttende aminosyreinfusion, der også tager 1. døgn.

Selvom risikoen for bivirkninger generelt er lille, er der dog en risiko for påvirkning af nyrernes funktion på sigt. Dette er især tilfældet, hvis du også har andre sygdomme, der kan påvirke dine nyrer, eks. sukkersyge og forhøjet blodtryk, eller du tidligere har fået medicin, der har påvirket dine nyrer.

Da denne form for betastråling har en meget lille rækkevidde, er den stråling du udsender meget lav. Du må derfor gerne få besøg, dog må der ikke være gravide og børn på isolationsstuen.

Du skal også være opmærksom på at undgå forurening med radioaktivitet fra biologiske væsker, her især urin og blod. Du skal derfor være påpasselig med toilethygiejnen og have hospitalstøj på.
Efter 1 døgn skal det anvendte hospitalstøj udskiftes. Det snavsede tøj håndteres med handsker.

Fodtøj anvendt på stuen opbevares forsvarligt i 7 dage i en pose eller maskinvaskes. Besøgende skal anvende sko-overtræk.

Mobiltelefon må anvendes i plastpose.

Efter 1. døgn overflyttes du til Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, hvorfra du kan udskrives.
Under indlæggelsen på Lever-, Mave- og Tarmsygdomme er der ingen strålehygiejniske forholdsregler.

Hvis du har spørgsmål, der vedrører de strålehygiejniske forholdsregler ved DOTATOCbehandlingen, er du velkommen til at kontakte Nuklearmedicin og PET på telefonnr. 7845 6260.


Kontakt

Nuklearmedicin og PET

Telefon

Tlf: 7845 6260 (Nuklearmedicinske undersøgelser)
Tlf: 7845 6270 (PET-CT undersøgelser)

Træffetid/åbningstid

Mandag-torsdag: kl. 08.00 - 15.00
Fredag: kl. 08.30-14.30             

E-mail

Sikker mail (Kræver NemId)

nukpet@auh.rm.dk (almindelig mail)

Vær opmærksom på, at almindelig mail ikke er egnet til fortrolige oplysninger. 

Med sikker mail sender du via e-boks, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Adresse

Nuklearmedicin og PET
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
Indgang J, Plan 2, J220
8200 Aarhus N 

Se afdelingen på kort

Vis på kort eller find vej med AUH Find vej app, som kan downloades gratis fra App Store.

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.