Denne vejledning vil give nogle praktiske informationer, der kan være nyttige for dig som er indlagt i afsnittet.


Dit forløb hos os

Stuegang

Tilbud om deltagelse i forskning

Læs din journal


De fysiske rammer

Alle stuer er enestuer

Opholdsstue på plan 6


Mad og drikke

Du får fuld forplejning under din indlæggelse

Mulighed for specialkost

Medbragt mad er tilladt

Oversigt over alle cafeer, kiosk og madautomater på hospitalet


Telefon og internet

Gratis wifi


Hygiejne

Husk god håndhygiejne


Vær opmærksom på

Rygning


Når du skal hjem

Udskrivelse og genoptræning


Kontakt

Under indlæggelsen kontaktes: 
Hjerne- og Rygkirurgisk Sengeafsnit, tlf.: 78 45 44 60.

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.