Dansk Stroke Center gør det muligt at prioritere den indsats, som skal forbedre chancerne hos de ca. 20.000 personer i Danmark, der hvert år rammes af stroke. 

Samler alle relevante specialer i et netværkssamarbejde

Centeret bygger på et veletableret netværkssamarbejde karakteriseret ved højt specialiserede kompetencer indenfor neurologi, neurokirurgi, neuroradiologi, neuroanæstesi og præhospitalet. Der er desuden etableret solide netværk til tilgrænsende specialer og centre, heriblandt Hjertemedicinsk afdeling, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, PET-Centret (NUK/PET) og Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN).

Styrker forskning og behandling i stroke

Dansk Stroke Centers primære opgave er at styrke den kliniske forskning og behandling samt at udbygge samarbejdet mellem allerede etablerede, og internationalt anerkendte, forskningsmiljøer indenfor de ovennævnte specialer. Målet er dermed at gennemføre klinisk og epidemiologisk forskning på et højt internationalt niveau og efterfølgende direkte at understøtte implementering af nye behandlingsmuligheder for stroke i det danske sundhedsvæsen.

Fakta om Dansk Stroke Center

Dansk Stroke Center er oprettet i 2012 og hører under Hoved-Neuro-Centret ved Aarhus Universitets Hospital. Knyttet til centeret er et klinisk professorat ledet af overlæge, dr.med. Grethe Andersen. 

Mere information

Beskrivelse af Dansk Stroke Center, juni 2012 (pdf)
Detaljeret gennemgang af de formål og forudsætninger, der ligger til grund for oprettelsen af centeret.

English

Read about us in English:

Danish Stroke Centre

Revideret 07-03-2018