Om jordemoderpraksis

Vi modtager dig

Du kommer i Aarhus Jordemoderpraksis på Olof Palmes Alle, hvis du er over 23 år og skal til jordemoderkonsultation.

Personale du møder

Hos os vil du møde jordemødre, og du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I afdelingen har vi udarbejdet patientvejledninger. Her finder du information, videoer og vejledning om graviditet, fødsel og barsel.

Se vores patientvejledninger

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

  • Hvor og hvornår du skal møde op
  • Hvad der skal ske under dit besøg
  • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
  • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev.

Husk at medbringe:

  • Sundhedskort
  • Vandrejournal

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen.

Tag venligst plads i venteværelset og afvent, at jordemoderen kommer ud til dig.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid. Henvend dig til personalet, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Hver gang du kommer til jordemoder efter dit første jordemoderbesøg, må du gerne teste din urin på toilettet, inden du skal ind til jordemoderen. Der hænger en vejledning på toilettet.

Dit forløb hos os

Konsultationer

Dit basisprogram indeholder 5 jordemoderbesøg (uge 18, 28, 35, 38 og 40) samt fødselsforberedelse til dig, der venter dit første barn.

Vi følger dig og dit barns velbefindende. Vi taler om og forbereder dig/jer på fødslen. Går du over termin, tilbyder vi dig ekstra besøg.

Du får en bestemt kontaktjordemoder og så vidt muligt en fast ugedag til konsultation.

Du er velkommen til at have en eller flere pårørende med til konsultationerne.

Vi anbefaler, at du har din fødselshjælper med til fødselsforberedelse.

Kendt jordemoderordning

Ordningen har plads til 240 gravide om året.

Ordningen består af 2 teams med 3 jordemødre i hvert team.

Du bliver tilknyttet et team, hvor de 3 jordemødre følger dig. 

vil som udgangspunkt have den samme jordemoder under graviditeten, til fødslen og under din barsel.

Vi visiterer primært sårbare gravide og hjemmefødsler til forløb i kendt jordemoderordning.

Læs mere om kendt jordemoderordning

Den digitale forløbsguide 'Emento'

Via appen 'Emento' kan du få et overblik over dit forløb i afdelingen. Vi sender dig løbende information og minder dig om dine aftaler. Når du har hentet app'en, opretter du en bruger.

Download app'en til din smartphone på én af følgende måder:

Til partner/pårørende

Du er velkommen til at deltage i besøgene hos os, hvis du og den gravide ønsker det.

Du kan som partner/pårørende:

  • være med i dialogen
  • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
  • stille spørgsmål
  • skabe tryghed hos den gravide

Netværk og støtte

Hospitalstilbud

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Relevant viden, kurser og tilbud

I afdelingen har vi samlet relevant viden, kurser og tilbud i en oversigt. Her finder du information om graviditet, fødsel og barsel.

Se oversigten med viden, kurser og tilbud

Mange kommuner har desuden forskellige tilbud til gravide og kommende forældre. Du kan henvende dig hos din praktiserende læge, sundhedsplejerske eller i din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Parkering

Offentlig transport

Hjælp til at finde vej

Jordemoderpraksis, Olof Palmes Allé

Telefon

78 45 36 70

Telefontid 

Mandag-fredag: Kl. 09.00-11.00

Mail

Se hvordan du sender en sikker mail til os (hav dit NemID/MitID klar)