Vi kan i AK-Centret tilbyde dig at samarbejde om din AK-behandling (forebyggende behandling mod blodpropper med Marevan® eller Marcoumar®) på to forskellige måder, som kaldes selvstyring og selvtestning.

Selvstyring

Selvstyring indebærer, at du:

  • selv tager en blodprøve i en fingerspids og måler blodets størkningstid (udtrykt i INR) på et apparat, som du får udleveret hos os. Apparatet kaldes et Koagulometer
  • selv regulerer din Marevan®- eller Marcoumar®-dosis og kontakter AK-Centret, hvis du er i tvivl om doseringen
  • indsender oplysninger om din AK-behandling til AK-Centret

Selvtestning

Selvtestning indebærer, at du:

  • selv tager en blodprøve i en fingerspids og måler blodets størkningstid (udtrykt i INR) på et apparat, som du får udleveret hos os. Apparatet kaldes et Koagulometer
  • kontakter AK-Centret, hvis din INR er over eller under det anbefalede INR-niveau og aftaler, hvilken Marevan®- eller Marcoumar®-dosis, du skal tage

Vi aftaler med dig, om det er selvstyring eller selvtestning, der er mest hensigtsmæssig i din situation.

Når du selv varetager din AK-behandling i samarbejde med AK-Centret, behøver du ikke at gå til kontrol på hospitalet eller hos din læge.

Du skal dog som regel forsat have recepten på Marevan® eller Marcoumar® hos din egen læge.