Når du er i AK-behandling (antikoagulationsbehandling) betyder det, at du er i forebyggende behandling mod blodpropper med medicinen Marevan® eller Marcoumar®.

Oplæring i AK-behandling

Hvis du skal være i behandling i mere end et år, kan AK-Centret tilbyde dig oplæring, så du selv kan varetage din behandling.

Læs mere om oplæring i AK-behandling

Efter oplæringen skal du forsat samarbejde med AK-centret. Vi vil jævnligt gennemgå din AK-behandling, og vi står til rådighed med vejledning om behandlingen.

Læs mere om samarbejdet efter oplæring

Pårørende

Dine pårørende kan eventuelt inddrages, så de kan støtte dig i at varetage din egen behandling, hvis du ønsker det.

Hvis du er forælder til et barn, der er i behandling med Marevan®, kan du også blive oplært, så du kan varetage behandlingen.