Forskellge forhold kan have indflydelse på din Marevan®- eller Marcoumar®-behandling.

De typiske forhold, der kan have indflydelse på behandlingen er:

  • alkohol
  • sygdom
  • anden medicin
  • stress
  • rejser

Erfaringen viser, at det er forskelligt fra person til person, om de nævnte forhold har indflydelse og i givet fald hvor meget.

Operation og undersøgelse

Hvis du skal opereres eller have foretaget en undersøgelse, er det vigtigt, at du i god tid inden, oplyser det sted, som skal foretage operationen eller undersøgelsen, så der kan lægges en plan for din forebyggende behandling mod blodpropper.

Der skal tages stilling til, om operationen eller undersøgelsen kan foretages uden ændring i din Marevan®- eller Marcoumar®-behandling, eller om du skal hold pause med tabletterne og eventuelt have indsprøjtninger i stedet.

Behandling hos tandlæge

Almindelige tandlægebesøg kræver sædvanligvis ingen forholdsregler med hensyn til din Marvan®- eller Marcoumar®-behandling, men det er vigtigt, at du informerer tandlægen om, at du er i behandlingen.

Ukomplicerede tandudtrækninger, rodbehandlinger og implantater kan sædvanligvis laves ude du behøver at holde pause med din Marevan®- eller Marcoumar®-behandling.

Hvis du alligevel skal holde pause med medicinen, skal der lægges en plan for din forebyggende behandling mod blodpropper.

Graviditet

Hvis du bliver gravid, skal du hurtigst muligt henvende dig til din egen læge med henblik på omstilling af Marevan®- eller Marcoumar®-behandlingen.