Adgang til behandling

Ret til hurtig udredning

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kørsel til og fra hospitalet

Information og data

Din ret til information

Tolkning og tolkegebyr

Aktindsigt i din journal

Videregivelse af dine helbredsoplysninger

Personalet har tavshedspligt

Beskyttelse af dine data

Klage og erstatning

Klage

Erstatning

Utilsigtet hændelse

Råd og vejledning

Patientkontoret