Erhvervspraktik på Aarhus Universitetshospital henvender sig til elever fra 9. og 10. klasse, som er motiverede for de sundhedsfaglige uddannelser.

Der er kun mulighed for erhvervspraktik i uge 44.

Tilbuddet udbydes til 24 elever, og der er mulighed for at komme i praktik som:

 • sygeplejerske, 14 elever
 • bioanalytiker, 3 elever
 • fysioterapeut/ergoterapeut, 3 elever
 • radiograf, 4 elever

Forløbene planlægges i et koordineret samarbejde med Aarhus Kommunes Ungdoms- og uddannelsesvejledning.

Interesserede kan ansøge om erhvervspraktik via ungdomsuddannelses (UU)-vejlederne på den lokale folkeskole, og skal ikke henvende sig direkte i en afdeling på hospitalet om et erhvervspraktikophold.

Ansøgningen skal være indsendt senest den 1. oktober, se https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/9-klasse/erhvervspraktik/

Det planlagte forløb på 3 dage vil bestå af fælles rundvisning og information kombineret med praktik.

I praktikken følger eleven en fagperson inden de forskellige områder, som eleven på forhånd har valgt sammen med sin UU-vejleder.

Information om erhvervspraktik

 

 • U-days for gymnasieelever 
  Alle videregående uddannelser i Aarhus holder åbent hus i 3 dage. Det gøres for at vise, hvad de forskellige uddannelser går ud på, og for at du kan blive inspireret og få be- eller afkræftet nogle af de tanker, du går med.
  Det helt særlige ved U-days er, at du får en reel oplevelse af studiemiljøet på de forskellige uddannelsessteder. Du kan møde studievejledere, studerende og undervisere, som fortæller om uddannelserne og viser dig, hvordan og hvorfor netop deres uddannelse er interessant.
 • Uddannelse uden grænser 
  Er du interesseret i at høre om grunduddannelsesmuligheder på Aarhus Universitetshospital? Få en snak med personer, der arbejder på hospitalet og hør om de mange uddannelsesområder på stande på "Uddannelse Uden Grænser" (UUG).
  UUG er Danmarks største uddannelsesmesse og afholdes hvert år i januar/februar i 5 regioner. På messen præsenteres et bredt udsnit af sundhedsuddannelserne. Desuden deltager en bred repræsentation af erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser, højskoler, private og offentlige virksomheder samt en række udenlandske universiteter.