Omtale af Social- og sundhedsassistentuddannelsen
En social – og sundhedsassistent assistent arbejder typisk med sundhed og omsorg i på ældreområdet, i psykiatrien eller på et sygehus. Arbejdet består blandt andet i grundlæggende sygepleje, sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse.

 

Fakta om uddannelsen
Uddannelse til social – og sundhedsassistent trin 2 er en erhvervsfaglig grunduddannelse (EUD). Uddannelsen varer 1½ år og veksler mellem skoleundervisning og praktikophold, og foregår således: Skoleperiode 1, somatisk praktik / hospitalspraktik som nuværende varer i 16 uger. Skoleperiode 2, psykiatripraktik, skoleperiode 3, primærkommunalpraktik, skoleperiode 4. Som elev ansættes du enten i regionen eller i kommunen, og tildeles praktikpladser. Du er derfor sikret praktikpladser.

 

Praktik
I praktikken bliver eleven tilknyttet en eller flere vejledere der ansvarlige for uddannelsen i praksis i samarbejde med eleven. Eleven har i praktikken mulighed for at skabe sammenhæng mellem skoleundervisning (teori) og virkelige situationer (praksis). Dette betyder, at eleven fra starten af uddannelsen vil få praktisk erfaring fra ”virkeligheden”, og den viden som opnås gennem dette anvendes som en vigtig del af hele uddannelsen.

Under uddannelsen vil eleven få mulighed for at udvikle evner til at undre sig og arbejde undersøgende i relation til konkrete sygeplejefaglige problemstillinger i praksis.  Eleven kommer til at indgå i samarbejde og dialog med vejledere, sygeplejersker, klinisk social- og sundhedsassistenter og andre uddannelsessøgende som en del af det tværfaglige team.

 

Praktiske oplysninger:
Der er optag til uddannelsen i marts, august og november

Yderligere information omoptagelse, adgangskrav m.m., se link til SOSU Aarhus hjemmeside.

SOSU aarhus

Hedeager 33
DK-8200 Aarhus N
Tlf.: + 45 8741 2626
Mail: sosu@sosuaarhus.dk
Web: sosuaarhus.dk