Hvad laver en ambulanceassistent? 

En færdiguddannet ambulanceassistent er en uddannet redder, som kan udføre mange forskellige opgaver i forbindelse med ulykker og brande. En stor del af ambulanceassistentens arbejde er at transportere syge mennesker fra et hospital til et andet. Men ambulanceassistenten skal også rykke ud til ulykker og andet, hvor folk har ringet 112. Uanset opgaven skal ambulanceassistenten være klar til at hjælpe og behandle patienten. Den hurtige indsats kan i tilspidsede situationer være med til at redde menneskeliv.

Om uddannelsen

Ambulanceredder-uddannelsen er i dag opdelt i 3 niveauer; ambulanceassistent, ambulancebehandler- og paramedicineruddannelsen. For at få adgang til ambulancebehandler- og paramedicineruddannelsen skal man dog have gennemført ambulanceassistentuddannelsen

 Ambulanceassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse, som for de fleste kan gennemføres på ca. 2 år og 4 måneder. Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor 41 uger er skoleforløb.

 Når du er i praktik på Aarhus Universitetshospital, så er du fortsat ansat hos entreprenøren, der udfører ambulancetjenesten (I Region Midt er det enten Responce eller Falck. Du er altså ikke ansat på hospitalet)

 De 2 erhvervsskoler, der uddanner ambulancereddere, ligger henholdsvis i Hillerød og Esbjerg. De arbejder begge sammen med sundhedsfaglige skoler om dele af uddannelsen, Hillerød med Social og Sundhedsskolen i Hillerød, Esbjerg med University College Syd (sygeplejerskeuddannelsen).

Optagelse på uddannelsen

På assistentuddannelsen sker optagelse ved, at du søger elevstilling hos entreprenøren i Region Midt, altså ved Falck eller Responce.