Hvem kan jeg kontakte for yderligere oplysninger?

Uddannelsesleder

Ledende lægesekretær, Pia Klitgaard
Hjerne- og Rygkirurgi                                           
Palle Juul-Jensens Boulevard 99                             
Telefon: 2460 4983, piaklitg@rm.dk

 
Ledende lægesekretær, Lone Dich
Ortopædkirurgi                               
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Telefon: 2159 1748, Lone.Dich@rm.dk


Ledende lægesekretær, Susanne Offenbach Møller
Intensiv
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Telefon: 5045 5402, susmoell@rm.dk