I din elevtid på Aarhus Universitetshospital vil du møde mange forskelligartede funktioner og opgaver. Du får prøvet din rolle af som støttende funktion for det øvrige sundhedspersonale på de kliniske afdelinger. Du skal lære at fungere som bindeleddet mellem de forskellige personalegrupper internt i afdelingen, afdelingerne imellem, mellem almen praksis og mellem patienterne og afdelingen. Lægesekretæren er ofte kontaktperson og informationskilde for både patienter og pårørende.

Som elev på Aarhus Universitetshospital vil du opleve, hvordan alle ansatte stræber mod den største viden og bedste behandling til patienterne, og du er som kommende lægesekretær en meget vigtig brik i dette.
Du vil blive tilknyttet en elevansvarlig, som vil hjælpe dig med det praktiske og sikre sig, at du når de mål, som du skal. Sammen med det øvrige personale vil den elevansvarlige introducere dig til de forskelligartede opgaver, som knytter sig til netop den afdeling.
Link til læs mere om afdelingerne.

Elevkonferencer: På 2. år af uddannelsen arrangerer eleverne i samarbejde med Aarhus Business College en konference. Konferencen henvender sig især til de øvrige lægesekretærer, -og elever på hospitalet. Her vil du bl.a. prøve kræfter med alt fra programlægning, økonomi, lokale- og materialebestilling mv.

 

Elevklub: Gennem HK-DL er der etableret en elevklub på AUH. Link til læs mere om elevklub på HK-DL.