Kompleksiteten i sundhedsvæsenet øges, og udviklingstendenserne i samfundet betyder, at der efterspørges kompetencer på højt niveau fra de sundhedsadministrative medarbejdere. For at imødekomme disse behov har der i lang tid været et ønske om, at øge niveauet på uddannelsen.

En ny akademiuddannelse, som erstatter den nuværende lægesekretæruddannelse, er nu på vej med opstart 1. september 2021.

Den nye uddannelse kaldes sundhedsadministrativ koordinator. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Sundhedsadministration og koordinering, jura, sundhed og sygdom, kommunikation, teknologi og data.

Nyttige oplysninger vedr. den nye uddannelse som sundhedsadministrativ koordinator og den eksisterende erhvervsuddannelse som lægesekretær kan hentes her.