Løn- og ansættelsesforhold fastlægges i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Lægesekretærforening/HK, som du kan læse mere om på www.dl-hk.dk, hvor du også kan læse mere om uddannelsen.

Hvis du er 25 år eller derover, får du voksenlærling-løn.

Ferie og frihed
Du optjener ret til ferie, mens du er ansat. Du optjener 2,08 dages ferie pr. måned. Du har ret til 5 ugers ferie pr. år og 1 uges feriefridage.

Ferie planlægges i samarbejde med praktikafdelingen, og der skal tages hensyn til, hvornår afdelingens øvrige personale og elever holder ferie. På den måde sikrer vi, at vi kan tilrettelægge de mest hensigtsmæssige uddannelsesforløb.

Når du er på skoleophold på Aarhus Business College, kan du ikke holde ferie.