Uddannelsesteamet har sekretariatsfunktion for Uddannelsesrådet og bidrager understøttende som koordinatorer og som uddannelsesfaglige ressourcepersoner. Det gælder både i forhold til Uddannelsesrådet, de Monofaglige Uddannelsesudvalg og de enkelte afdelinger i overordnede uddannelsesmæssige spørgsmål. (Kontaktpersoner i uddannelsesteamet)