Uddannelsesrådet er nedsat af hospitalsledelsen. Rådet har en strategisk rolle med en forpligtelse til at udarbejde strategier, der gør det muligt for ledere og medarbejdere at sikre et dynamisk og innovativt lærings- og uddannelsesmiljø. Det er rådets opgave at sikre koordinationen af grunduddannelsesopgaven mellem alle de forskellige niveauer og sikre samspil mellem de øvrige strategier og politikker på grunduddannelsesområdet.