Aarhus Universitetshospital tilbyder klinisk uddannelse til diætiststuderende på modul 9 og 12, af hver 8 ugers varighed, samt til studerende på basisdelen inden valg af specialeretning.

I det kliniske uddannelsesforløb deltager de studerende i de kliniske diætisters arbejde, der bl.a. omfatter:

  • Planlægning, gennemførelse og evaluering af ernæringsterapi/diætbehandling til konkrete patienter med forskellige helbredsmæssige problemer. Herunder udredning af komplekse ernæringsrelaterede problemstillinger og udvikling af løsninger til den konkrete patient under hensyntagen til psyko-sociale-kulturelle-biologiske-farmakologiske forhold, og i et tæt samarbejde med patienten, patientens familie og ansatte i social og sundhedssektoren
  • Planlægning, gennemførelse og evaluering af individuelle og gruppebaserede undervisnings-, vejlednings- og læringsforløb for patienter samt ansatte og studerende ved Aarhus Universitetshospital og i primær sundhedssektor
  • Kvalitetssikringsopgaver indenfor ernæringsområdet
  • Anvendelse af dokumentations- og kommunikationssystemer bl.a. den elektroniske patientjournal
  • Forsknings- og udviklings-relaterede opgaver, osv.

Den studerende vil gennem praktikken i samspil med Aarhus Universitetshospitals ansatte og andre studerende blive involveret i meningsfulde praksisser, handlinger, observationer, diskussioner og overvejelser, relateret til diætistens arbejde og hospitalets opgaver. Den studerende har desuden mulighed for læring og udvikling i forbindelse med vejledning og undervisning hos sin kliniske vejleder og hos andre specialiserede diætister og faggrupper ved Aarhus Universitetshospital. Der vil altid blive lavet en individuel uddannelsesplan sammen med den studerende.

Den kliniske uddannelse foregår ved de afdelinger på Aarhus Universitetshospital, der har diætister ansat. Der er således mulighed for uddannelsesforløb med diætetiske opgaver i relation til både voksne og børn med f.eks. diabetes, hjerte-kar-sygdom, nyresygdom, mave-tarmsygdom, samt gravide og underernærede.

De kliniske uddannelsesforløb afsluttes med en klinisk prøve.